Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 4 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-MR4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 4 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

- Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

- Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie zasady redagowania i edycji pisemnej pracy dyplomowej o charakterze naukowo – badawczym

Umiejętności

Redaguje poszczególne części pracy zgodnie z przyjętymi standardami

Dokonuje prezentacji danych (tabele, wykresy) zgodnie ze standardami edytorskimi

Kompetencje społeczne

Kieruje się zasadami etycznymi podczas redagowania pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Marta Porembska, Irena Pospiszyl, Kasper Sipowicz, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Andrzej Ciążela, Małgorzata Czarkowska, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Justyna Gasik-Daszkowska, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Patrycja Jurkiewicz, Szymon Kawalla, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Jacek Kulbaka, Jarosława Lach, Dorota Lipiec, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Milena Miałkowska-Kozaryna, Anna Nowicka-Skóra, Magdalena Ostolska, Marta Pągowska, Anna Perkowska-Klejman, Radosław Piotrowicz, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Mieczysław Sędzicki, Kasper Sipowicz, Katarzyna Smolińska, Magdalena Stankowska, Beata Szurowska, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka, Jolanta Wiśniewska, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Moleda, Rafał Piwowarski, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Aneta Jegier, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Kupisiewicz, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Kasper Sipowicz, Bernadeta Szczupał, Sławomir Śniatkowski, Ligia Tuszyńska, Dominika Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Agnieszka Jedlińska, Agnieszka Konieczna, Jacek Kulbaka, Jarosława Lach, Dorota Lipiec, Magdalena Ostolska, Marta Pągowska, Irena Pospiszyl, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Józef Bednarek, Ewa Bilska, Małgorzata Czarkowska, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk-Sobańska, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Agnieszka Konieczna, Jacek Kulbaka, Małgorzata Kupisiewicz, Dorota Lipiec, Milena Miałkowska-Kozaryna, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Magdalena Ostolska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Katarzyna Wereszka, Jolanta Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska, Edyta Zawadzka, Agnieszka Żabińska, Justyna Żulewska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Kupisiewicz, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Irena Pospiszyl, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Jacek Kulbaka, Małgorzata Kupisiewicz, Milena Miałkowska-Kozaryna, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Katarzyna Wereszka, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Ewa Bilska, Ewa Dąbrowa, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk-Sobańska, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agnieszka Jedlińska, Agnieszka Konieczna, Milena Miałkowska-Kozaryna, Joanna Moleda, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Dorota Porembska, Mieczysław Sędzicki, Katarzyna Smolińska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Katarzyna Wereszka, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Ewa Bilska, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Ewa Grudziewska, Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agnieszka Jedlińska, Agnieszka Konieczna, Izabella Kucharczyk, Małgorzata Kupisiewicz, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Milena Miałkowska-Kozaryna, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Dorota Porembska, Joanna Rostkowska, Mieczysław Sędzicki, Katarzyna Smolińska, Iwona Stachowska, Magdalena Stankowska, Ligia Tuszyńska, Grażyna Walczak, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Maja Wenderlich, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Jolanta Wiśniewska, Monika Zima-Parjaszewska, Agnieszka Żabińska, Justyna Żulewska-Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)