Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 8 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 8 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Metody, techniki i narzędzia badawcze odpowiednie dla rodzaju prowadzonych badań.

- Metodologiczne założenia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki. Dobór metod, technik i narzędzi badań.

- Kryteria doboru próby badawczej.

- Metody analizy ilościowych i jakościowych danych empirycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i opisuje metody analizy ilościowych i jakościowych danych empirycznych; zna rodzaje i kryteria doboru ilościowych i jakościowych metod badawczych.

Wymienia kryteria doboru próby badawczej.

Zna metodologiczne założenia ilościowych i jakościowych metod badawczych.

Umiejętności

Dobiera odpowiednie do celu i problemów badań techniki i narzędzia badawcze.

Kompetencje społeczne

Kieruje się dobrem badanych podczas projektowania badania.

Jest gotów do świadomego podejmowania działań nad rozwijaniem dorobku naukowo-badawczego pedagogiki specjalnej oraz poszerzania go o nowe obszary i procedury badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Agnieszka Dłużniewska, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Izabella Kucharczyk, Jacek Kulbaka, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamila Miler-Zdanowska, Katarzyna Nawrocka, Radosław Piotrowicz, Marta Porembska, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Sławomir Śniatkowski, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Magda Lejzerowicz, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)