Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych AK-0F-WUI
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Efekty uczenia się:

Wzbogacenie wiedzy dotyczącej prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach zadaniowych

Dyskusja

Debata

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek Instytutu Edukacji Artystycznej - Spiska 16, sala 6302
Monika Pudło 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, Budynek Instytutu Edukacji Artystycznej - Spiska 16, sala 6302
Monika Pudło 24/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3632
Magdalena Bartoszak 11/ szczegóły
4 każda środa, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3412
Olga Apczyńska 14/ szczegóły
5 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1069
Magdalena Bartoszak 15/ szczegóły
6 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Agnieszka Abramiuk 12/ szczegóły
7 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
Anna Zarazińska, Weronika Molińska 16/ szczegóły
8 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Agnieszka Abramiuk 14/ szczegóły
9 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
Weronika Molińska 13/ szczegóły
10 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1069
Magdalena Bartoszak 13/ szczegóły
11 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1010
Arkadiusz Korycki 11/ szczegóły
12 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1010
Arkadiusz Korycki 15/ szczegóły
13 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1010
Arkadiusz Korycki 11/ szczegóły
14 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1010
Arkadiusz Korycki 10/ szczegóły
15 każda środa, 19:00 - 20:30, Budynek z aulami C, sala 3077
Edyta Idczak-Paceś 27/ szczegóły
16 każda środa, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3605
Filip Rola 27/ szczegóły
17 każda środa, 17:10 - 18:45, Budynek z aulami C, sala 3605
Filip Rola 27/ szczegóły
18 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3093/3094
Małgorzata Cichoń-Piasecka 25/ szczegóły
19 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3088/3089
Małgorzata Cichoń-Piasecka 29/ szczegóły
20 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3429/3430
Małgorzata Cichoń-Piasecka 27/ szczegóły
21 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3429/3430
Małgorzata Cichoń-Piasecka 25/ szczegóły
22 każdy piątek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3016
Alicja Zagrodzka 26/ szczegóły
23 każdy piątek, 8:00 - 9:35, Budynek z aulami C, sala 3016
Alicja Zagrodzka 27/ szczegóły
24 każdy piątek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1023/1024
Patrycja Jurkiewicz 25/ szczegóły
25 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1023/1024
Patrycja Jurkiewicz 26/ szczegóły
26 każdy piątek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1023/1024
Patrycja Jurkiewicz 25/ szczegóły
27 każdy piątek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1023/1024
Patrycja Jurkiewicz 26/ szczegóły
28 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3310/3311
każdy piątek, 8:00 - 9:35, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
każdy wtorek, 18:45 - 20:20, Budynek z aulami C, sala 3139 (aula C)
Marcin Szostakowski 23/ szczegóły
29 każdy piątek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Marcin Szostakowski 20/ szczegóły
30 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3232
Marcin Szostakowski 20/ szczegóły
31 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2105
Patrycja Jurkiewicz 17/ szczegóły
32 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2105
Patrycja Jurkiewicz 20/ szczegóły
33 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2105
Patrycja Jurkiewicz 18/ szczegóły
34 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2105
Patrycja Jurkiewicz 20/ szczegóły
35 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2221
Joanna Pawłowska 21/ szczegóły
36 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2221
Joanna Pawłowska 20/ szczegóły
37 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2221
Joanna Pawłowska 18/ szczegóły
38 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2221
Joanna Pawłowska 19/ szczegóły
39 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3632
Małgorzata Cichoń-Piasecka 24/ szczegóły
40 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1010
Iwona Omelańczuk 15/ szczegóły
41 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3016
Marcin John 12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)