Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności interpersonalnych AK-0F-WUI
Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 24

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty umiejętności interpersonalnych AK-0F-WUI
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 24 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:50 - 11:25
sala 1023/1024
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Patrycja Jurkiewicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rosenberg M.B. (2014). W świecie porozumiewania się bez przemocy. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND Dariusz Syska

Clayton M. (2011). Techniki wywierania wpływu, czyli jak skutecznie osiągać zamierzone cele. Warszawa: Wydawnictwo Edgar

Mayer R. (2018). Jak wygrać każde negocjacje nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes

Ogonowska A. (2016). Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne

Bernstein A. J. (2013). Emocjonalne wampiry. Rozpoznaj wampiry i naucz się z nimi walczyć. Poznań: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Carbonell David (2017). W pułapce niepokoju. Jak przechytrzyć własny mózg i przestać się zamartwiać. Krakw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pease A., Pease B., (2019). Mowa ciała. Poznań: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Literatura uzupełniająca:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Zakres tematów:

TREŚCI:

1. Kształtowanie procesu grupowego (autoprezentacja, uważne słuchanie i zapamiętywanie informacji o innych, integracja grupy);

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kreowaniu relacji społecznych;

3. Przyczyny nieporozumień i sposoby radzenia sobie z nimi;

4. Techniki wpływu społecznego w kontekście realizacji celów grupowych i indywidualnych;

5. Negocjacje, czyli osiąganie kompromisu bez poczucia straty;

6. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z wampirami energetycznymi w życiu codziennym, studenckim i zawodowym;

7. Obniżanie lęku i napięcia w obliczu nowych sytuacji i wyzwań życiowych.

Metody dydaktyczne:

Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

• ocena jakości wykonania zadań dotyczących poszczególnych treści programowych,

• ocena jakości przygotowania projektu zespołowego (forma dowolna - prezentacja multimedialna, film, etc.) i scenariusza warsztatu;

• ocena umiejętności analizy wskazanych materiałów adekwatnych do tematyki zajęć.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność, terminowe wykonanie jednej pracy zespołowej.

Praca zespołowa będzie polegała na przygotowaniu prezentacji, filmu (forma dowolna) w zakresie tematyki ujętej w treściach programowych przedmiotu. Każdy zespół jest zobowiązany do opracowania scenariusza prezentowanego warsztatu. Wszyscy członkowie grupy będą proszeni również o określenie mocnych i słabych stron prezentacji (lub innych form przekazu) każdego zespołu.

Uwagi:

gr ćw I DZPE 3

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 7 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.