Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 22 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 113 dni temu

AKTUALNOŚCI

 1. I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI: dodatkowe wyjaśnienia
 2. REJESTRACJE NA FAKULTETY rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2020/2021

I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCIRejestracje na specjalności organizowane są według zarządzenia Rektora APS o szczegółowej organizacji roku akademickiego. Na specjalności rejestrują się studenci:
 • II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: psychologia (PY);
 • I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (3-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP), pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC), praca socjalna (PS) oraz socjologia (SC);
 • I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) oraz socjologia (SC).
Student może wybrać jedną specjalność spośród oferowanych przez Uczelnię w ramach kierunku studiów, na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutującego. Zasady przyjęć na specjalności określone są w Zarządzeniu Rektora Nr 253/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyboru specjalności, seminariów dyplomowych, zajęć fakultatywnych i zajęć w językach obcych.

II. REJESTRACJE NA FAKULTETY

1. PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA - rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2020/2021

Rejestracje organizowane są w kwietniu 2020 r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w semestrze letnim roku ak. 2019/20 są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia I stopnia czwarty etap studiów:
 • semestr zimowy – 1 fakultet za 1 pkt. ECTS;
 • semestr letni – 2 fakultety każdy po 1 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERI-ED  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
 • LOG  – logopedia
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PSE  – profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • SUR-ED  – surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • TPE-WW  – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • TYF-ED  – tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia II stopnia drugi etap studiów:
 • semestr letni – 2 fakultety każdy po 1 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG  – logopedia
 • PRP  – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja)
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna

PEDAGOGIKA

studia II stopnia drugi etap studiów
wybierają specjalności:
 • EME – edukacja medialna
 • PKR – psychopedagogika kreatywności
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa
semestr letni – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS;
studia I stopnia czwarty etap studiów:
wybierają specjalności:
 • EME – edukacja medialna
semestr zimowy – 2 fakultety każdy po 1 pkt. ECT i 1 fakultet za 2 pkt. ECTS,
semestr letni – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS;
 • PKR – psychopedagogika kreatywności
semestr zimowy – 1 fakultet za 1 pkt. ECTS,
semestr letni – 2 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS;
 • ASK-EK – animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
semestr letni – 3 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS;

studia II stopnia drugi etap studiów:
wybierają specjalność
 • EZG – edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • PKM – pedagogika kultury i mediów cyfrowych
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • PSD – pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
semestr zimowy – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS, semestr letni – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS;
 • PEK – pedagogika korekcyjna
semestr letni – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

studia II stopnia drugi etap studiów:
semestr zimowy – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS,
semestr letni – 1 fakultet za 1 pkt. ECTS;


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia I stopnia czwarty etap studiów:
 • semestr zimowy – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERI-PI  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • TPE-WW – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia II stopnia drugi etap studiów:
 • semestr letni – 1 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG – logopedia
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • RON – rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna

PEDAGOGIKA

studia II stopnia drugi etap studiów
wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
semestr zimowy – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS,
semestr letni – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS;
 • PEK – pedagogika korekcyjna
 • ZOS – zarządzanie w oświacie
semestr letni – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS