Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 329 dni temu

AKTUALNOŚCI

 1. I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI: dodatkowe wyjaśnienia
 2. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: "Październikowe" rejestracje na fakultety realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019
 3. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: Rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2019/2020

I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCIRejestracje na specjalności organizowane są wg terminarzy zatwierdzonych na Wydziałach. Na specjalności rejestrują się studenci:
 • II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: psychologia (PY);
 • I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (3-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP), pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC), praca socjalna (PS) oraz socjologia (SC);
 • I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) oraz socjologia (SC);
Student może wybrać jedną specjalność spośród oferowanych przez Uczelnię w ramach kierunku studiów, na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutującego. Limity przyjęć na specjalności (liczbę grup i studentów w grupach) ustala dziekan wydziału w zarządzeniu o organizacji roku akademickiego. Zasady przyjęć na specjalności określone są w zarządzeniu dziekana o organizacji roku akademickiego na wydziale.
* Limity przyjęć na specjalności dla studentów w roku akademickim 2018/2019 - Wydział Nauk Pedagogicznych
* Limity przyjęć na specjalności dla studentów w roku akademickim 2018/2019 - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
* Limity przyjęć na specjalności dla studentów w roku akademickim 2018/2019 - Kolegium Edukacji Artystycznej

II. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

1. „Październikowe” rejestracje na fakultety realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

Rejestracje organizowane są w październiku 2018r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku ak. 2018/19 są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia pierwszy etap studiów
semestr letni – 2 fakultety każdy po 1 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG  – logopedia
 • PRP  – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja)
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

studia II stopnia pierwszy etap studiów:
semestr letni – 1 fakultet za 1 pkt. ECTS


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia pierwszy etap studiów
semestr letni – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG – logopedia
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja)
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • RON – rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna

III. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

1. Rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2019/2020

Rejestracje organizowane są w kwietniu 2019r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w semestrze letnim roku ak. 2018/19 są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia I stopnia drugi etap studiów
semestr letni – 1 fakultet (warsztat artystyczny) za 2 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERI-ED  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
 • LOG  – logopedia
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PSE  – profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • SUR-ED  – surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • TPE-WW  – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • TYF-ED – tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia I stopnia czwarty etap studiów:
semestr zimowy – 1 fakultet za 1 pkt. ECTS;
semestr letni – 2 fakultety każdy po 1 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERI-ED  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
 • LOG  – logopedia
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PSE  – profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • SUR-ED  – surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • TPE-WW  – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • TYF-ED  – tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia II stopnia drugi etap studiów:
semestr letni – 2 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS;
wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG – logopedia
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja)
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna

PEDAGOGIKA O PROFILU PRAKTYCZNYM

studia I stopnia czwarty etap studiów:
semestr zimowy – 1 fakultet za 2 pkt. i 1 fakultet za 1 pkt. ECTS
semestr letni - 1 fakultet za 2 pkt. i 1 fakultet za 1 pkt. ECTS
wybierają specjalności:
 • POW – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • WZP – wychowanie żłobkowe i przedszkolne

PEDAGOGIKA

studia I stopnia czwarty etap studiów:
wybierają specjalności:
 • EME – edukacja medialna
 • semestr zimowy – 1 fakultet za 1 pkt. ECT i 1 fakultet za 2 pkt. ECTS;
  semestr letni – 1 fakultet za 1 pkt. ECT i 1 fakultet za 2 pkt. ECTS;
 • PKR – psychopedagogika kreatywności
 • semestr zimowy – 1 fakultety za 1 pkt. ECTS;
  semestr letni – 2 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS
 • ASK-EK – animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 • semestr letni – 3 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS
studia II stopnia drugi etap studiów:
wybierają specjalność
 • EZG – edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • semestr letni – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia I stopnia drugi etap studiów:
semestr letni – 1 fakultet za 2 pkt. ECTS
wybierają specjalności:
 • ERI-PI  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • TPE-WW  – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia I stopnia czwarty etap studiów:
semestr zimowy – 1 fakultet za 3 pkt. ECTS
wybierają specjalności:
 • ERI-PI  – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • PRE-PI  – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • WWR-WY  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
studia II stopnia drugi etap studiów:
semestr letni – 2 fakultety każdy po 2 pkt. ECTS
wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • LOG – logopedia
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • RON – rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • TPE – terapia pedagogiczna