Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 18 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 310 dni temu

AKTUALNOŚCI

 1. I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI: dodatkowe wyjaśnienia
 2. REJESTRACJE NA FAKULTETY rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2021/2022

I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCIRejestracje na specjalności organizowane są według zarządzenia Rektora APS o szczegółowej organizacji roku akademickiego. Na specjalności rejestrują się studenci:
 • II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: psychologia (PY);
 • I roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: pedagogika specjalna (PC) na specjalność: logopedia oraz II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: pedagogika specjalna (PC) na pozostałe specjalności;
 • I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (3-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP), pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC), praca socjalna (PS) oraz socjologia (SC);
 • I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) oraz socjologia (SC).
Student może wybrać jedną specjalność spośród oferowanych przez Uczelnię w ramach kierunku studiów, na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutującego. Zasady przyjęć na specjalności określone są w Zarządzeniu Rektora Nr 253/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyboru specjalności, seminariów dyplomowych, zajęć fakultatywnych i zajęć w językach obcych.

II. REJESTRACJE NA FAKULTETY

1. PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA - rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2022/2023

Rejestracje organizowane są w kwietniu 2022 r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia I stopnia drugi etap studiów: semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia I stopnia czwarty etap studiów:
na semestr zimowy – 1 fakultet obcojęzyczny 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PIZ – pedagogika informatyki i pedagogika zdolności,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
 • POW – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EZG – edukacja zdalna i grafika komputerowa,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG  – logopedia,
 • PRP  – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja),
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna,
studia jednolite magisterskie szósty etap studiów: na semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • PRE – pedagogika resocjalizacyjna,
 • TEA – terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
 • TPE – terapia pedagogiczna


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
na semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PEK – pedagogika korekcyjna,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG – logopedia,
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową,
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna.
studia jednolite magisterskie szósty etap studiów: na semestr letni – 1 fakultet 10 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • TPE – terapia pedagogiczna
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)