Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 22 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Informacja

Terminy rejestracji na specjalności znajdują się po zalogowniu w USOSweb w zakładce "Kalendarz Rejestracji".

Rejestracja na specjalności i moduły specjalnościowe (studia stacjonarne)

Od 02.11.2020r. do 06.11.2020r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności i moduły specjalnościowe.
Rejestracja obejmuje studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia I roku pedagogiki (PE) i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (EP), oraz studentów stacjonarnych drugiego stopnia I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (EP).

Rejestracja na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2020/2021

 • 27-30.10.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na konwersatoria w języku obcym dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE) i pedagogika specjalna (PC)
 • 06-15.11.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na wykłady w języku obcym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE) i pedagogika specjalna (PC).

Stypendia w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe informacje o stypendiach są dostępne tu.

Rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością, pedagogiki i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 09-13.10.2020 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 14-18.10.2020 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

INFORMACJA
Szanowne Panie, Studentki APS,
Instytut Nenckiego we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadzi badania pt. Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania.
W związku z tym zapraszamy Panie w wieku 19-25 do wzięcia udziału w badaniu.
Badanie obejmuje kurs czytania dotykowego pisma Braille’a oraz spotkania w Instytucie Nenckiego w Warszawie.
Za udział w całym badaniu każda z Pań otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3000 zł.
Udział w badaniu jest dobrowolny, zależy od świadomej i jednoznacznie wyrażonej zgody osób badanych oraz pozostaje bez związku ze studiami w APS.
Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do projektu znajdą się na stronie: informacje
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie naukowym!
dr hab. Artur Marchewka, prof. IN, Kierownik projektu
dr Małgorzata Paplińska, Adiunkt w Zakładzie Tyflopedagogiki, Metodyk kursu Braille’a**

ŚLUBOWANIE STUDENTÓW I ROKU
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/21, która będzie miała miejsce 2 października 2020 r., odbędzie się immatrykulacja studentów I roku. Wybrani studenci złożą ślubowanie akademickie na sztandar Akademii. Uroczystość mogą Państwo śledzić on-line pod adresem (http://www.aps.edu.pl/inauguracja).
W roku akademickim 2020/21 ślubowanie dla nowo przyjętych studentów będzie składane w wersji elektronicznej w systemie USOSweb. Po zalogowaniu do systemu USOSweb (hasło i login z IRK) na ekranie pojawi się ślubowanie, które należy zaakceptować.

Elektroniczne ślubowania będą aktywne w terminach:

 • Dla studentów przyjętych w rekrutacji lipcowej w dniach: od 25.09. do 14.10.2020
 • Dla studentów przyjętych w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej w dniach: od 14.10 do 21.10.2020
Po upływie w/w terminów nie będzie możliwości złożenia ślubowania.
Złożenie elektronicznego ślubowania jest obowiązkowe. Jest to warunek przyjęcia w poczet studentów Akademii oraz otrzymania legitymacji studenckiej PODCZAS DNIA ADAPTACYJNEGO.

Rejestracja na WF w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

01.10.2020r. odbędzie się rejestracja na WF.
Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.
Szczegółowe informacje

Zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych
Zmieniły się numery indywidualnych rachunków bankowych dla opłat naliczanych w systemie USOS. Przed dokonaniem wpłaty prosimy sprawdzić nowy numer rachunku. Stare numery rachunków wygasną z końcem lipca 2020 r.

Informacja dla nauczycieli akademickich
Zgodnie z zarządzeniem nr 248/2019 Rektora APS z dnia 1 października 2019 r. decyzje w sprawie odblokowania zamkniętych protokołów podejmują dyrektorzy studiów.
W celu odblokowania protokołu należy wypełnić Wniosek i przesłać go drogą mailową do zatwierdzenia przez dyrektora studiów.

Usprawnienie systemu preferencyjnych kredytów studenckich - ankieta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do wypełnienia ankiety, która pozwoli uzyskać informacje o ewentualnych kierunkach zmian systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

Jeśli macie Państwo uwagi do organizacji systemu preferencyjnych kredytów studenckich, chcielibyście uzyskać wsparcie finansowe, a dotychczasowe zasady udzielania kredytów, szczególnie w związku z sytuacją spowodowaną przez epidemię wirusa SARS-CoV-2 wymagałyby zmian, zapraszamy w imieniu MNiSW oraz PSRP do wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem - https://badania.opi.org.pl/index.php/237241 - i będzie aktywna do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się tutaj >>UWAGA! AKADEMIKI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wniosek o akademik należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2020 roku.
Wypełniony i podpisany wniosek, w postaci skanu, wysłać na adres e-mailowy dpazura@aps.edu.pl

Informacja dla pracowników i studentów

KOMUNIKAT nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r.

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy wprowadzam do odwołania następujące zasady dotyczące funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 1. Biura administracji APS, w tym Biuro Spraw Studenckich - nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Pracowników biur w miarę możliwości obowiązuje praca zdalna. W przypadku jeżeli obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące, przy czym o ile to możliwe na osoby dyżurujące powinny być wyznaczone osoby w wieku poniżej 60 roku życia i nie obciążane udokumentowanymi chorobami przewlekłymi lub o osłabionej odporności.
 4. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej oraz wskazanym numerem telefonu.
 5. Na stronie internetowej Akademii należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
 6. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
 7. Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania można przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Pracownicy powinni dołożyć starań aby podpisy i pieczątki na dokumentach były wyraźne.
 8. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z procedurami obowiązującymi w Akademii.
 9. Wejścia do budynków Akademii zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 10. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Akademii zostają zamknięte do odwołania.
 11. Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Akademii powinny być niezwłocznie kierowane do zespołu koordynacyjnego na adres e-mail: koronawirus@aps.edu.pl

Rektor APS
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski


KOMUNIKAT Kierownika Działu Informatyczno Medialnego:

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wdraża się następujące działania mające na celu usprawnienie działania poczty email APS

Studenci chcący odblokować dostęp do konta email mogą wykonać to poprzez złożenie wniosku do Działu Informatyczno Medialnego za pomocą systemu USOSweb. Zakładka Dla studentów -> Podania -> złóż nowe podanie. We wniosku należy podać adres email APS oraz adres email na który zostanie przesłane hasło jednorazowe służące do odblokowania dostępu do konta. Hasła będą wysyłane w terminie 48 godzin.

Pracownicy akademii chcący odblokować dostęp do konta email proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.


KOMUNIKAT Kierownika Biura Aplikacji Komputerowych

Nawiązując do komunikatu nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r. informujemy, że:

 1. Biuro Aplikacji Komputerowych nie przyjmuje interesantów.
 2. Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej, szczegółowe informacje kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt
 3. Z pracownikami biura można kontaktować się bezpośrednio za pomocą adresów e-mail:

Podania w USOSweb

W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

Doradcy Studentów

Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl