Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 22 godziny temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia od 25 września 2018 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego na semestr zimowy.

II rok – studia stacjonarne, język rosyjski
Szanowne Panie, egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego odbędzie się w dniu 17 września 2018 w godzinach 12.00 -13.30, s.2222.
mgr Ewa Trzeszczkowska

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.plUWAGA!
W dniu 13.05 w godz. 15.45 - 17.20 sala 2119 odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk :
Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej integracyjnej (kl. I-III) dla grupy ćwiczeniowej II ZU/PC-EIWw 1 oraz grupy ćwiczeniowej II ZU/PC-EIWw 2
Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej integracyjnej (kl. I-III) dla grupy ćwiczeniowej II ZU/PC-EIWw 1
Opiekun praktyk
Oksana Kotormus

Informacja dla studentów II roku ASK-EW (pedagogika ogólna I stopień studia stacjonarne)
23 kwietnia 2018r. ruszają rejestracje na przedmioty do wyboru z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć".
W rejestracjach biorą udział studenci II roku animacji społeczno-kulturowej, edukacji wczesnoszkolnej (ASK-EW).

Rejestracja na wykłady monograficzne w języku obcym dla I roku (WNP)
Od 23 kwietnia 2018r. na stronie USOSweb rozpoczną się rejestracje na obowiązkowe wykłady monograficzne w językach obcych, realizowane w semestrze zimowym 2018/19.
Rejestracje obejmują studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.


AKADEMIKI!!!!!

Studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o miejsce w akademiku w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do złożenia podania o akademik w terminie do 30 maja 2018 roku w pokoju 3124 (Sekcja Pomocy Materialnej).

WNP - druga tura rejestracji na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19, studia stacjonarne i niestacjonarne

W dniach 18-22 kwietnia 2018 r. rozpocznie się druga tura rejestracji na fakultety.
Rejestracją objęci są studenci, którzy w pierwszej turze wybrali fakultety, które decyzją Dziekana nie zostały uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, oraz osoby, które nie wzięły udziału w pierwszej turze rejestracji tj. studenci studiów pierwszego stopnia:
 • 2-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym (stacjonarne) i pedagogiki specjalnej (stacjonarne);
 • 4-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne) i pedagogiki specjalnej (stacjonarne) oraz pedagogiki ogólnej specjalności: EME, PKR, ASK-EK (stacjonarne)
Informacje na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków znajdują się na stronie USOSweb w zakładce Aktualności.
Prosimy o sprawdzenie swoich wyborów i ewentualne dorejestrowanie się na przedmioty.

WSNS - rejestracja na zajęcia poszerzające wiedzę społeczną, realizowane w roku akademickim 2018/19, studia stacjonarne i niestacjonarne

Od 21.04.2018 do 29.04.2018 na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na zajęcia poszerzające wiedzę społeczną, których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • III i IV rok WIK i SPO studia stacjonarne
Od 28.04.2018 do 06.05.2018 na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na zajęcia poszerzające wiedzę społeczną, których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • III rok WIK i SPO niestacjonarne
Od 05.05.2018 do 13.05.2018 na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na zajęcia poszerzające wiedzę społeczną, których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • IV rok WIK i SPO niestacjonarne
Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe licencjackie

Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku pedagogiki, pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.
 • 09.04.2018 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 10.04.2018 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

KEA - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe licencjackie

09.04.2018 na stronie rejestracji żetonowych w Kolegium Edukacji Artystycznej rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.
Szczegółowe informacje.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19, studia stacjonarne i niestacjonarne

Od 07.04.2018 do 15.04.2018 na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • I i II rok socjologii, I st. studia stacjonarne
 • I rok pracy socjalnej, I st. studia stacjonarne
 • III i IV rok psychologii, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • IV rok psychologii, jednolite magisterskie, niestacjonarne
Od 14.04.2018 do 22.04.2018 na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • I rok pracy socjalnej, I st. studia niestacjonarne
 • III rok psychologii, jednolite magisterskie, niestacjonarne
Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19, studia stacjonarne i niestacjonarne
Od 06.04.2018r. do 12.04.2018r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2018/19.
W rejestracji biorą udział studenci studiów pierwszego stopnia:
 • 2-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym (stacjonarne) i pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne);
 • 4-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne) oraz pedagogiki ogólnej specjalności: EME, PKR, ASK-EK (stacjonarne)
i studenci studiów drugiego stopnia - rejestracja rozpocznie się 07.04.2018 r.;
 • 2-ego etapu pedagogiki: EZG (stacjonarne) oraz pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne)
Informacje na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków znajdują się na stronie USOSweb w zakładce Aktualności.
UWAGA!
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rejestrację REJ18-FAKL2-PE:
 1. ilość wyborów ustawiona jest na "3" - nie oznacza to jednak, że każdy student powinien wybrać 3 fakultety. W tej rejestracji biorą udział studenci, którzy powinni wybrać: 1 fakultet, 2 fakultety i 3 fakultety, dlatego też limit jest ustawiony na "3";
 2. typ: "rejestracja dedykowana" - oznacza to, że spośród wszystkich przedmiotów rejestracji, student może mieć prawo do wyboru kilku przedmiotów dedykowanych dla etapu (na którym znajduje się obecnie), z których powinien wybrać odpowiednią ilość.
Prosimy o dokonywanie/zweryfikowanie wyborów zgodnie z "Informacjami na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków". Wybieranie większej ilości fakultetów przez osoby, które powinny wybrać 1 fakultet, powoduje blokowanie miejsc dla osób, które muszą wybrać 2 lub 3 fakultety. Ponadto informujemy, że osoby, które wybiorą więcej przedmiotów niż wynika to z podanych informacji, zostaną wyrejestrowane przez dziekana"z nadwyżki" fakultetów.

UWAGA !!!!

 • W dniu 08.04 w godz. 14.50-16.30 sala 1115
 • W dniu 21.04 w godz. 10.25 - 12.05 sala 3429
 • W dniu 05.05 w godz. 10.25 - 12.05 sala 3429
 • W dniu 21.04 w godz. 15.45 - 17.20 sala 3429
odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk : Opiekun praktyk
Oksana Kotormus

WSNS - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie i licencjackie

Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku pracy socjalnej, socjologii oraz III roku psychologii, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • 07-15.04.2018 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 14-22.04.2018 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

Legia Akademicka

Od dnia 13.03.2018 r.w pokoju 2404 będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szklenia w ramach legii akademickiej.

UWAGA!!!

W dniu 10.03 w godz. 8.50-10.25 sala 3077 oraz 17.03 w godz. 8.50-10.25 sala 3526 odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk : Opiekun praktyk,
Oksana Kotormus

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów psychologii (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Od 03.03.2018r. do 11.03.2018r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów II roku psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia od 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego na semestr letni.

UWAGA!

Z powodu zbyt małej liczby chętnych, decyzją Dziekan, nie zostają uruchomione wykłady monograficzne w języku niemieckim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.
Wszyscy studenci, którzy w rejestracjach wybrali te wykłady, proszeni są o złożenie podań do Dziekana w sprawie zapisania na inny wykład monograficzny w języku obcym.

Studenci stacjonarni I roku pedagogiki profil ogólnoakademicki

Osoby, które z powodu zbyt niskiej liczby punktów nie dostały się na specjalność PWK proszone są o dokonanie wyboru jednej ze specjalności: Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną lub Pedagogika informatyki, pedagogika zdolności.

Są to specjalności nauczycielskie, po ukończeniu których na II stopniu można kontynuować studia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna.

Kierownicy specjalności udzielą wszelkich informacji na ich temat (miejsce i czas - wskazany w USOS).

Po podjęciu decyzji należy złożyć podanie do Dziekana o przyjęcie na daną specjalność.

UWAGA!

W dniach 27 - 29 grudnia 2017 r. Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich (odbiór dyplomów i stypendia) będzie nieczynne.

UWAGA!

W dniu 13 grudnia br. o godz. 15.00 w sali 3532 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które zarejestrowały się w drugiej turze rejestracji na specjalność terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (pedagogika specjalna studia stacjonarne pierwszego stopnia).

WNP - rejestracja na wykłady monograficzne w językach obcych (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Od 06.12.2017r. do 13.12.2017r. na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na wykłady monograficzne w językach obcych, które obowiązują studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna.

WNP - UWAGA dotyczy rejestracji na specjalności (studia stacjonarne)

W dniach 01-05 grudnia br. rusza druga tura rejestracji na specjalności dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia pedagogiki, pedagogiki specjalnej i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. W rejestracji biorą udział studenci, którzy nie zakwalifikowali się na wybraną specjalność oraz studenci, którzy nie wzięli udziału w pierwszej turze rejestracji.

Licencje SPSS dla pracowników i studentów

Przypominamy, że licencje do oprogramowania SPSS dostępne są poprzez stronę: tools.aps.edu.pl/spss Wymagane jest zalogowanie poprzez Centralny System Uwierzytelniania.

Aplikację PS IMAGO4 (SPSS24) można pobrać ze strony spss.aps.edu.pl

Uwaga

W dniu 3 XII 2017 o godz. 10:30-12:55 w sali 3605 odbędzie się spotkanie organizacyjne : Opiekun praktyk
Oksana Kotormus

Uwaga

Sekcja praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych zaprasza przedstawicieli grup studenckich I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, do obioru segregatorów potrzebnych do gromadzenia dokumentacji studenckich praktyk zawodowych.
W powyższej sprawie, przedstawiciele grup zgłaszają się do pokoju 3123, z listą studentów grupy wydrukowaną z systemu USOS.

WNP - UWAGA dotyczy rejestracji na specjalności (studia niestacjonarne)

W związku z małą liczbą chętnych na specjalność surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna (SUR-ED), decyzją Dziekana specjalność ta nie zostanie uruchomiona.
Osoby, które wybrały SUR-ED składają podania do Dziekana Wydziału o dopisanie do specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Podanie należy złożyć w dziekanacie do 13 listopada 2017r.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego i drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Od 11.11.2017r. do 19.11.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok pracy socjalnej studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Od 18.11.2017r. do 26.11.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: socjologia I stopnia, socjologia II stopnia, praca socjalna.

UWAGA

Spotkanie informacyjne dotyczące PRAKTYKI DYPLOMOWEJ dla grupy DUID (2 rok, studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 08.11.2017r. o godz. 9,35 w s.3232 .

WSNS - rejestracja na fakultety dla studentów I roku SOCJOLOGII (studia stacjonarne )

Na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w sem. letnim, które obowiązują studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

04-12.11.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia (studia niestacjonarne)

Od 14.10.2017r. do 18.10.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna.

Wyniki rejestracji dla pedagogiki specjalnej dostępne od 31.10.2017r. w koszyku w opisie statusu rejestracji.

UWAGA!
Studenci pedagogiki specjalnej, którzy nie zostali przyjęci na wybraną przez siebie specjalność, nie zgłosili się na egzamin lub nie wzięli udziału w rejestracji, składają podania do Dziekana Wydziału o dopisanie do specjalności surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Podanie należy złożyć w dziekanacie do 07 listopada 2017r. dziekanat.

STYPENDIA

Rozpoczęła się tura drukowania i składania wniosków o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem o dochodach.

UWAGA STUDENCI I ROKU !

Osoby, które dotychczas nie podpisały ślubowania (dotyczy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia) proszone są o pile zgłoszenie się do Dziekanatu. Niedopełnienie do dnia 5 listopada 2017r. formalności związanych z podjęciem studiów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów (par.33 pkt.3 Regulaminu Studiów w APS).

WNP - studenci III roku studiów, specjalność edukacja medialna (EME)

Zapraszamy na spotkanie w sprawie organizacji praktyk w dniu 24 października o godzinie 14.45 w sali 3093/3094 (zaraz po zajęciach z Panem mgr Januszem Kłonieckim).

mgr Zbigniew Małysz - opiekun praktyk

WNP - rejestracja na fakultety dla studentów drugiego stopnia I roku (studia niestacjonarne i niestacjonarne)

Na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w sem. letnim, które obowiązują studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, na kierunki: pedagogika specjalna (PC) i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (ID).

 • 23-29.10.2017r. rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 23.-31.10.2017r. rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje w aktualnościach ( WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: "Październikowe" rejestracje na fakultety realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018)


Zajęcie WF dla I roku
Osoby, które nie wybrały zajęć WF podczas rejestracji proszone są o zgłaszanie się do pokoju 1062 w budynku A do dnia 13.10.2017 r.

WSNS - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, które obowiązuje studentów I roku socjologii drugiego stopnia.
 • 14-22.10.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością, pedagogiki i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 10-12.10.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 16-22.10.2017 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

UWAGA

Grupy seminaryjne prowadzone przez Pana dr hab., prof. APS Macieja Tanasia w okresie Jego choroby prowadzone będą przez:

dr Marka Siwickiego - seminarium dyplomowe dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia (poniedziałek);
dr hab., prof. APS Józefa Bednarka - seminarium dyplomowe dla studentów II roku studiów drugiego stopnia (czwartek).

UWAGA

Sekcja Pomocy Materialnej czynna dla studentów studiów niestacjonarnych w dniach 7, 14, 28 października 2017 r.
oraz 4 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia od 29 września 2017 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego.

Legia Akademicka - pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów oraz dwie tury zajęć praktycznych w jednostkach wojskowych po sześć tygodni każda, realizowanych w czasie przerwy wakacyjnej.

Program teoretyczny i praktyczny (w jednostkach wojskowych) ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów.

Do programu mogą przystąpić studentki oraz studenci dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który będzie realizowany w czasie I semestru (od 02.11.2017 r. do 01.03.2018 r. - edukacja teoretyczna - 30 godzin zajęć tematycznych).

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć z zakresu części teoretycznej studentki i studenci będą mogli złożyć wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach programu praktycznego(ćwiczenia w okresie wakacji).

Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym teoretycznym szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej wypełnij wniosek i złóż go w sekretariacie prorektorów do dnia 20.10.2017 r. (do godziny 12.00). uwaga, zapisy przedłużone do dnia 10.12.2017 r.


Więcej informacji:
- Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
- O projekcie
- Program szkolenia
- Wniosek

Materiały:
- 01
- 03
- 04
- 06
- 07

Edukacja Wojskowa studentów APS, którzy złożyli wnioski uczestnictwa w części teoretycznej w ramach Legii Akademickiej zostanie przeprowadzona w dniach 12.02.2018 r., 14.02.2018 r., 16.02.2018 r. godz. 15.00 - sala 3305 bud. C oraz 24.02.2018 r., 25.02.2018 r. godz. 9.00 - sala 3310 bud. C.

Obecność obowiązkowa – zaliczenie teorii na podstawie obecności na wszystkich zajęciach

Zajęcia prowadził będzie pan dr. Paweł MAKOWIEC z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

WNIOSKI STYPENDIALNE 2017/2018

Uruchomiono wnioski stypendialne na rok akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje.