Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 8 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Rejestracja na WF w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

28-30.09.2022r. odbędzie się rejestracja na WF.
Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.
Szczegółowe informacje

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Informujemy, że w dniach 1-5 września br. mogą Państwo, poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOSweb, dokonać wyboru sposobu płatności za semestr zimowy w roku ak. 2022/23. W przypadku niedokonania wyboru płatności w terminie do 05.09.2022 r. studenta będzie obowiązywała płatność w formie jednorazowej opłaty semestralnej.
Termin płatności pierwszej raty to 15.09.2022 r., prosimy o terminową wpłatę.

Informacja dla studentów przyjętych na I rok

Warunkiem wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) jest złożenie w systemie USOSweb ELEKTRONICZNEGO ŚLUBOWANIA. Po zalogowaniu się na stronie USOSweb (login: PESEL, hasło: z systemu IRK) na ekranie pojawi się ślubowanie, które należy zaakceptować. Informacje na temat złożonych oświadczeń m.in. ślubowania, znajdują się w zakładce MÓJ USOSweb -> Oświadczenia.

Akademiki w roku akademickim 2022/2023

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik - pobierz.
Wypełniony, podpisany formularz należy dostarczyć do pokoju 3124 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "pokój 3124" do 10 czerwca 2022 r.
Więcej informacji na stronie internetowej APS w zakładce - studencki - akademiki.

Informacja o Office 365

Studenci I roku otrzymują hasła do konta Office 365 APS na swój prywatny email podany w systemach w czasie rekrutacji.
W przypadku nie otrzymania maila od Microsoft z danymi dostępowymi do konta APS prosimy o sprawdzenie folderów spamu czy wiadomość nie została zaklasyfikowana jako niechciana i zatrzymana przez system pocztowy. Jeśli nadal nie posiadamy ww. wiadomości przesyłamy prośbę z adresu e-mail wpisanego do systemu rekrutacyjnego na adres informatycy@aps.edu.pl o wysłanie danych dostępowych do konta z podaniem imienia, nazwiska i nr legitymacji.

Informacja

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do zapoznania się z ofertą wsparcia dla studiujących w Akademii osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji

Uwaga!
Studentki i studenci trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna oraz trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalności: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, Animacja społeczno-kulturowa z edukacją wczesnoszkolną, Pedagogika wczesnoszkolna!

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.). Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studia na wyżej wymienionym kierunku i specjalnościach zostają wygaszone. Pedagogika specjalna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą realizowane wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Oznacza to, iż ci z Państwa, którzy nie ukończą studiów do dnia 30 września, utracą możliwość powtórzenia etapu na kierunku/specjalności, na którym/której studiują. Apelujemy do Państwa o pełną mobilizację i podjęcie wszelkich starań w celu ukończenia studiów w terminie.

Trzymamy kciuki!
Dyrektorki studiów

Podania w USOSweb

W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

Doradcy Studentów

Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do Biura Obsługi Studentów.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


  4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


  6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


  7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


  8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl