Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 50 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Mobilny USOS APS
Z przyjemnością informujemy, że od dnia 29.01.2019 r. udostępniliśmy dla studentów i pracowników Akademii aplikację 'Mobilny USOS APS'. Więcej informacji: Mobilny USOS APS.


Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia 04 lutego 2019 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego na semestr letni.

UWAGA!
W związku z problemami technicznymi rejestracja dla II roku ASK-EK animacji społeczno-kulturowej na przedmiot obowiązkowy z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć" rozpocznie się 12 stycznia 2018r.

Z utrudnienia przepraszamy.

Biuro ds. USOS

WNP - dotyczy rejestracji na wykłady monograficzne w języku obcym dla studentów drugiego stopnia I roku (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Uprzejmie informujemy, że ze względu na małą liczbę zainteresowanych nie zostaną uruchomione przedmioty:

 • studia stacjonarne: (10-0F-GAP) Grundlagen der allgemeinen Pädagogik: Handlungsfelder und Perspektiven der Erziehung i (10-0F-PPB) Персональный брэнд педагога
 • studia niestacjonarne: (10-0F-PKM) Pädagogik im Kontext der Menschenrechte und Antidiskriminierung i (10-0F-WZK) Отдельные вопросы сравнительного образования и сравнительных исследований

Studenci wyrejestrowani z ww. przedmiotów oraz studenci, którzy nie dokonali rejestracji na obowiązkowy wykład monograficzny w języku obcym, składają podania do Dziekana w odpowiednim dziekanacie.

WNP - rejestracja na fakultety dla studentów drugiego stopnia I roku (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w sem. letnim, które obowiązują studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, na kierunki: pedagogika specjalna (PC) i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (ID).

 • 23-29.10.2018r. rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 23-31.10.2018r. rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje w aktualnościach ( WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: "Październikowe" rejestracje na fakultety realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019)

WSNS - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie

Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku socjologii stacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 20-28.10.2018 rejestracja dla studentów stacjonarnych

Szczegółowe informacje

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia (studia niestacjonarne)

Od 13.10.2018r. do 18.10.2018r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna.


KEA - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych w Kolegium Edukacji Artysrycznej rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych stacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 10-12.10.2018 rejestracja
Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością, pedagogiki i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 10-12.10.2018 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 16-22.10.2018 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

UWAGA STYPENDIA!!!

Ruszyły stypendia w roku akademickim 2018-2019. Więcej informacji.

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dniad 25 września 2018 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego na semestr zimowy.

II rok – studia stacjonarne, język rosyjski
Szanowne Panie, egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego odbędzie się w dniu 17 września 2018 w godzinach 12.00 -13.30, s.2222.
mgr Ewa Trzeszczkowska

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl