Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 12 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Uwaga!

W dniu 21.06.2022 od godziny 22:00 do godziny 23:00 z powodów updateów serwerów, serwisy USOSowe nie będą dostępne.

Rejestracja na specjalności dla I roku pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

Od 04.05.2022 r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności. Rejestracja obejmuje studentów I roku pedagogiki specjalnej (PC) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.
Od 26.05.2022 r. na stronie USOS-web rozpocznie się druga tura rejestracji na specjalności. Tura obejmuje studentów I roku pedagogiki specjalnej (PC) studiów stacjonarnych, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrane przez siebie specjalności lub nie wzięli udziału w pierwszej turze rejestracji.
Od 26.05.2022 r. studenci I roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, kierunku pedagogika specjalna, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrane przez siebie specjalności lub nie wzięli udziału w pierwszej turze rejestracji, składają w Biurze Spraw Studenckich wnioski do Dyrektorów Studiów o przyjęcie na specjalność TERAPIA PEDAGOGICZNA.

Akademiki w roku akademickim 2022/2023

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik - pobierz.
Wypełniony, podpisany formularz należy dostarczyć do pokoju 3124 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "pokój 3124" do 10 czerwca 2022 r.
Więcej informacji na stronie internetowej APS w zakładce - studencki - akademiki.

Rejestracja na fakultety dla Psychologii (PY), Pracy socjalnej (PS) i Socjologii (SC)

02.04.2022 r. – rozpocznie się rejestracja na fakultety, które realizowane będą w przyszłym w roku akademickim 2022/2023. W rejestracji biorą udział studenci:
 • I roku pracy socjalnej (PS) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
 • I i II rok socjologii (SC) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
 • II, III i IV roku psychologii (PY) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.
Zapoznaj się z ofertą.

Rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe

Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które będą realizowane w roku akademickim 2022/2023:
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia:
  • 26.03-03.04.2022 – I rok socjologii (SC) i pracy socjalnej (PS),
  • 28.03-01.04.2022 – I rok pedagogiki (PE) i logopedii (LO) oraz II rok edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (EP);
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie:
  • 26.03-03.04.2022 – III rok psychologii (PY),
  • 28.03-01.04.2022 – III rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) i pedagogiki specjalnej (PC);
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
  • 04-10.04.2022 – I rok pedagogiki (PE) i logopedii (LO);
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
  • 26.03-03.04.2022 – III rok psychologii (PY),
  • 04-10.04.2022 – III rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) i pedagogiki specjalnej (PC).

Rejestracja na fakultety dla Pedagogiki (PE) i Pedagogiki specjalnej (PC)

28.03.2022 r. – rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2022/2023. W rejestracji biorą udział studenci:
 • I i II roku pedagogiki (PE) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
 • I roku pedagogiki (PE) i pedagogiki specjalnej (PC) studiów stacjonarnych drugiego stopnia,
 • I roku pedagogiki (PE) i pedagogiki specjalnej (PC) studiów niestacjonarnych drugiego stopnia,
 • 11.04.2022 r. – rozpocznie się rejestracja III roku pedagogiki specjalnej (PC) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.
Uwaga!
Przypominamy, że rejestrując się na przedmiot do wyboru należy pamiętać o tym, by nie powtórzyć wyboru dokonanego na wcześniejszych etapach. Fakultet może być wybrany przez studentkę/studenta tylko raz.

Rejestracja na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2022/2023

 • 28.03.2022 r. - rozpoczęcie rejestracji na konwersatoria/wykłady monograficzne w języku obcym dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC) i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP). Zajęcia będą realizowane w roku akademickim 2022/23 w semestrze letnim.
Uwaga!
Przypominamy, że rejestrując się na przedmiot do wyboru należy pamiętać o tym, by nie powtórzyć wyboru dokonanego na wcześniejszych etapach. Konwersatorium/wykład monograficzny może być wybrany przez studentkę/studenta tylko raz.

Rejestracje na praktyki dla kierunku LOGOPEDIA (LO) studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Od 28.02.2022 r. na stronie USOSweb rozpoczną się rejestracje na praktyki do wyboru dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku LOGOPEDIA (LO). Rejestracje obejmują praktyki: "Praktyka pedagogiczna asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach (20 godz.)" oraz "Praktyka pedagogiczna asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (20 godz.)".

Rejestracja na WF w roku akademickim 2021/2022 - semestr letni

W dniach: 10.02 - 16.02.2022 r. odbędzie się rejestracja na WF dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Więcej informacji się znajduje na stronie Rejestracji żetonowych.
Szczegółowe informacje

II tura rejestracji na specjalności na kierunku PEDAGOGIKA (PE) studia pierwszego stopnia stacjonarne

Od 22.11.2021 r. na stronie USOSweb rozpocznie się II tura rejestracji na specjalności na kierunku PEDAGOGIKA (PE) dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W rejestracji biorą udział studenci, którzy nie dostali się na wybraną przez siebie specjalność w I turze oraz studenci, którzy nie wzięli w niej udziału.

Rejestracje na przedmioty do wyboru dla kierunku PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI i INFORMATYKA (PZ) studia pierwszego stopnia stacjonarne

Od 17.11.2021 r. na stronie USOSweb rozpoczną się rejestracje na przedmioty do wyboru dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI i INFORMATYKA (PZ). Rejestracje obejmują przedmioty z grup: "Grafika komputerowa rastrowa", "Bezpieczeństwo informatyczne" i "Efektywne uczenie się".

Informacja dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
wyniki oceny okresowej nauczycieli akademickich dostępne będą na stronie Ewaluacji Nauczycieli Akademickich od godz. 10.00, 10.11.2021 r.
Odwołanie od oceny okresowej proszę składać do Pani Rektor dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS w dniach 16-23.11.2021 r.

Przewodniczący Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Rejestracja na fakultety dla socjologii

 • 3.10-07.11.2021 r. – odbędzie się rejestracja na fakultety dla I roku socjologii studiów I i II stopnia, realizacja zajęć rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Rejestracja na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2021/2022

 • 26-31.10.2021 r. - rozpoczęcie rejestracji na konwersatoria w języku obcym dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE) i pedagogika specjalna (PC)
 • 08-14.11.2021 r. - rozpoczęcie rejestracji na wykłady w języku obcym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE) i pedagogika specjalna (PC).

Informacja o Office 365

Studenci I roku otrzymują hasła do konta Office 365 APS na swój prywatny email podany w systemach w czasie rekrutacji.
W przypadku nie otrzymania maila od Microsoft z danymi dostępowymi do konta APS prosimy o sprawdzenie folderów spamu czy wiadomość nie została zaklasyfikowana jako niechciana i zatrzymana przez system pocztowy. Jeśli nadal nie posiadamy ww. wiadomości przesyłamy prośbę z adresu e-mail wpisanego do systemu rekrutacyjnego na adres informatycy@aps.edu.pl o wysłanie danych dostępowych do konta z podaniem imienia, nazwiska i nr legitymacji.

Informacja dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
kwestionariusze oceny pracowników/raporty osiągnięć za okres 2017-09.2021 znajdują się na stronie Ewaluacji Nauczycieli Akademickich.
Raport osiągnięć należy wypełnić do 15.10.2021 r.
W przypadku problemów z odnalezieniem raportu proszę skorzystać z niniejszej instrukcji.

Przewodniczący Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Informacja

Wykład z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzony przez Stanisławę Kadulską odbędzie się 08.10.2021r w godzinach 17:25-19:00 za pomocą platformy Teams w formie zdalnej dla wszystkich kierunków I roku Studiów Niestacjonarnych (2LETNICH, 3LETNICH, 5LETNICH).

Rejestracja na specjalności na kierunku PEDAGOGIKA (PE) studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Od 08.10.2021 r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności na kierunku PEDAGOGIKA (PE) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i naboru na specjalności.

Rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie

Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 • 07-11.10.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych (kierunek: pedagogika i pedagogika specjalna)
 • 14-18.10.2021 rejestracja dla studentów niestacjonarnych (kierunek: pedagogika i pedagogika specjalna)
 • 23-31.10.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych (kierunek: socjologia)
 • 15-21.11.2021 rejestracja dla studentów stacjonarnych (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

Informacja dla studentów przyjętych na I rok

Warunkiem wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) jest złożenie w systemie USOSweb ELEKTRONICZNEGO ŚLUBOWANIA. Po zalogowaniu się na stronie USOSweb (login: PESEL, hasło: z systemu IRK) na ekranie pojawi się ślubowanie, które należy zaakceptować. Informacje na temat złożonych oświadczeń m.in. ślubowania, znajdują się w zakładce MÓJ USOSweb -> Oświadczenia.

Informacja

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do zapoznania się z ofertą wsparcia dla studiujących w Akademii osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Informujemy, że w dniach 1-5 września br. mogą Państwo, poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOSweb, dokonać wyboru sposobu płatności za semestr zimowy w roku ak. 2021/22 (jedna lub dwie raty). W przypadku niedokonania wyboru płatności w terminie do 05.09.2021 r. studenta będzie obowiązywała płatność w formie jednorazowej opłaty semestralnej.
Termin płatności pierwszej raty to 15.09.2021 r., prosimy o terminową wpłatę.

Uwaga!
Studentki i studenci trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna oraz trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalności: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, Animacja społeczno-kulturowa z edukacją wczesnoszkolną, Pedagogika wczesnoszkolna!

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.). Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studia na wyżej wymienionym kierunku i specjalnościach zostają wygaszone. Pedagogika specjalna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą realizowane wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Oznacza to, iż ci z Państwa, którzy nie ukończą studiów do dnia 30 września, utracą możliwość powtórzenia etapu na kierunku/specjalności, na którym/której studiują. Apelujemy do Państwa o pełną mobilizację i podjęcie wszelkich starań w celu ukończenia studiów w terminie.

Trzymamy kciuki!
Dyrektorki studiów

Akademiki w roku akademickim 2021/2022

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik - pobierz.
Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres agorska@aps.edu.pl lub dpazura@aps.edu.pl do 25 czerwca 2021 r.
Więcej informacji na stronie internetowej APS w zakładce - studencki - akademiki.

Ankieta!

Szanowni Państwo,
na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki zobowiązujący nas do zebrania wstępnych informacji na temat liczby studentów i doktorantów zainteresowanych poddaniem się szczepieniu przeciw COVID 19 w punkcie zorganizowanym przez swoją uczelnię prosimy o odpowiedź na pytanie w ankiecie.

Informacja dla nauczycieli akademickich
Zgodnie z zarządzeniem nr 248/2019 Rektora APS z dnia 1 października 2019 r. decyzje w sprawie odblokowania zamkniętych protokołów podejmują dyrektorzy studiów.
W celu odblokowania protokołu należy wypełnić Wniosek i przesłać go drogą mailową do zatwierdzenia przez dyrektora studiów.

Podania w USOSweb

W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

Doradcy Studentów

Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl