Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 13 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS

Uwaga

Sekcja praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych zaprasza przedstawicieli grup studenckich I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, do obioru segregatorów potrzebnych do gromadzenia dokumentacji studenckich praktyk zawodowych.
W powyższej sprawie, przedstawiciele grup zgłaszają się do pokoju 3123, z listą studentów grupy wydrukowaną z systemu USOS.

WNP - UWAGA dotyczy rejestracji na specjalności (studia niestacjonarne)

W związku z małą liczbą chętnych na specjalność surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna (SUR-ED), decyzją Dziekana specjalność ta nie zostanie uruchomiona.
Osoby, które wybrały SUR-ED składają podania do Dziekana Wydziału o dopisanie do specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Podanie należy złożyć w dziekanacie do 13 listopada 2017r.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego i drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Od 11.11.2017r. do 19.11.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok pracy socjalnej studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Od 18.11.2017r. do 26.11.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: socjologia I stopnia, socjologia II stopnia, praca socjalna.

UWAGA

Spotkanie informacyjne dotyczące PRAKTYKI DYPLOMOWEJ dla grupy DUID (2 rok, studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 08.11.2017r. o godz. 9,35 w s.3232 .

WSNS - rejestracja na fakultety dla studentów I roku SOCJOLOGII (studia stacjonarne )

Na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w sem. letnim, które obowiązują studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

04-12.11.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia (studia niestacjonarne)

Od 14.10.2017r. do 18.10.2017r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna.

Wyniki rejestracji dla pedagogiki specjalnej dostępne od 31.10.2017r. w koszyku w opisie statusu rejestracji.

UWAGA!
Studenci pedagogiki specjalnej, którzy nie zostali przyjęci na wybraną przez siebie specjalność, nie zgłosili się na egzamin lub nie wzięli udziału w rejestracji, składają podania do Dziekana Wydziału o dopisanie do specjalności surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Podanie należy złożyć w dziekanacie do 07 listopada 2017r. dziekanat.

STYPENDIA

Rozpoczęła się tura drukowania i składania wniosków o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem o dochodach.

UWAGA STUDENCI I ROKU !

Osoby, które dotychczas nie podpisały ślubowania (dotyczy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia) proszone są o pile zgłoszenie się do Dziekanatu. Niedopełnienie do dnia 5 listopada 2017r. formalności związanych z podjęciem studiów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów (par.33 pkt.3 Regulaminu Studiów w APS).

WNP - studenci III roku studiów, specjalność edukacja medialna (EME)

Zapraszamy na spotkanie w sprawie organizacji praktyk w dniu 24 października o godzinie 14.45 w sali 3093/3094 (zaraz po zajęciach z Panem mgr Januszem Kłonieckim).

mgr Zbigniew Małysz - opiekun praktyk

WNP - rejestracja na fakultety dla studentów drugiego stopnia I roku (studia niestacjonarne i niestacjonarne)

Na stronie USOS-web rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w sem. letnim, które obowiązują studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, na kierunki: pedagogika specjalna (PC) i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (ID).

  • 23-29.10.2017r. rejestracja dla studentów stacjonarnych
  • 23.-31.10.2017r. rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje w aktualnościach ( WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH: "Październikowe" rejestracje na fakultety realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018)


Zajęcie WF dla I roku
Osoby, które nie wybrały zajęć WF podczas rejestracji proszone są o zgłaszanie się do pokoju 1062 w budynku A do dnia 13.10.2017 r.

WSNS - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, które obowiązuje studentów I roku socjologii drugiego stopnia.
  • 14-22.10.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością, pedagogiki i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
  • 10-12.10.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
  • 16-22.10.2017 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

UWAGA

Grupy seminaryjne prowadzone przez Pana dr hab., prof. APS Macieja Tanasia w okresie Jego choroby prowadzone będą przez:

dr Marka Siwickiego - seminarium dyplomowe dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia (poniedziałek);
dr hab., prof. APS Józefa Bednarka - seminarium dyplomowe dla studentów II roku studiów drugiego stopnia (czwartek).

UWAGA

Sekcja Pomocy Materialnej czynna dla studentów studiów niestacjonarnych w dniach 7, 14, 28 października 2017 r.
oraz 4 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia od 29 września 2017 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego.

Legia Akademicka - pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów oraz dwie tury zajęć praktycznych w jednostkach wojskowych po sześć tygodni każda, realizowanych w czasie przerwy wakacyjnej.

Program teoretyczny i praktyczny (w jednostkach wojskowych) ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów.

Do programu mogą przystąpić studentki oraz studenci dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który będzie realizowany w czasie I semestru (od 02.11.2017 r. do 01.03.2018 r. - edukacja teoretyczna - 30 godzin zajęć tematycznych).

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć z zakresu części teoretycznej studentki i studenci będą mogli złożyć wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach programu praktycznego(ćwiczenia w okresie wakacji).

Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym teoretycznym szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej wypełnij wniosek i złóż go w sekretariacie prorektorów do dnia 20.10.2017 r. (do godziny 12.00).


Więcej informacji:
- Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
- O projekcie
- Program szkolenia
- Wniosek

WNIOSKI STYPENDIALNE 2017/2018

Uruchomiono wnioski stypendialne na rok akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje.