Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 22 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS

WNIOSKI STYPENDIALNE 2017/2018

Uruchomiono wnioski stypendialne na rok akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje.

UWAGA ! STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich powinni w terminie od 16.08.2017r. do 17.09.2017r. Wypełnić test poziomujący z języka obcego. Wybór testu jest jednocześnie deklaracją lektoratu. Testy dostępne są tutaj

Osoby, które z różnych przyczyn nie wypełnią w wyznaczonym terminie testów, będą miały możliwość zrobić to w pierwszym tygodniu paźdernika, w terminach wyznaczonych przez kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Terminy zostaną podane podczas dni adaptacyjnych.


AKADEMIKI!!!!!
Studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o miejsce w akademiku w roku akad. 2017/2018 zobowiązani są do złożenia podania o akademik w terminie do 31 maja 2017 roku w pokoju 3124 (Sekcja Pomocy Materialnej).
Podanie o akademik jest dostępne na stronie internetowej APS. Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja. W podaniu należy tylko uzupełnić oświadczenie o dochodzie netto na osobę w rodzinie studenta.
Studenci, którzy ukończą studia pierwszego stopnia i chcą podjąć naukę na studiach drugiego stopnia składają wniosek o akademik podczas rekrutacji.

WSNS - rejestracja na zajęcia poszerzające wiedzę społeczną, których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/18, studia stacjonarne i niestacjonarne
Od 22.04.2017r. do 30.04.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja.
W rejestracji studenci wybierają przedmioty na:
 • III i IV rok SPO - studia stacjonarne
 • III, IV i V rok WIK - studia stacjonarne
 • III i V rok WIK - studia niestacjonarne
Od 29.04.2017r. do 07.05.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja.
W rejestracji studenci wybierają przedmioty na:
 • IV rok WIK - studia niestacjonarne
Szczegółowe informacje.

Rejestracja na wykłady monograficzne w języku obcym dla I roku (WNP)
Od 24 kwietnia 2017r. na stronie USOSweb rozpoczną się rejestracje na obowiązkowe wykłady monograficzne w językach obcych, realizowane w semestrze zimowym 2017/18.
Rejestracje obejmują studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

Druga tura rejestracji

Od 8 maja 2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się druga tura rejestracji.
W rejestracji biorą udział studenci, którzy nie wybrali wykładów w pierwszej turze.

Informacja dla studentów I roku ASK-EK i II roku ASK-EW (pedagogika ogólna I stopień studia stacjonarne)
24 kwietnia 2017r. ruszają rejestracje na przedmioty do wyboru z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć".
W rejestracjach biorą udział studenci I roku animacji społeczno-kulturowej z edukacją kulturalną (ASK-EK) i II roku animacji społeczno-kulturowej, edukacji wczesnoszkolnej (ASK-EW).
Wyniki rejestracji są już dostępne na indywidualnych kontach w 'Koszyku" rejestracji.

WNP - II tura rejestracji na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18, pedagogika specjalna studia niestacjonarne
Od 11.04.2017r. do 30.04.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się II tura rejestracji na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18 dla studentów studiów niestacjonarnych.
W rejestracji biorą udział studenci pedagogiki specjalnej, którzy dokonali za mało wyborów lub nie zapisali się na żaden fakultet.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na temat ilości wybieranych fakultetów. Osoby, które nie wezmą udziału w II turze rejestracji zostaną przydzielone do fakultetów decyzją Dziekana.
Informacje na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków znajdują się na stronie USOSweb w zakładce Aktualności.
Wyniki rejestracji są już dostępne na indywidualnych kontach w 'Koszyku" rejestracji.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18, studia stacjonarne i niestacjonarne
Od 10.04.2017r. do 16.04.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18.
W rejestracji biorą udział studenci:
 • I roku pracy socjalnej - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • I i II roku socjologii I stopnia - studia stacjonarne
 • II, III i IV roku psychologii -studia stacjonarne i III rok niestacjonarnych
Od 22.04.2017r. do 30.04.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18.
W rejestracji biorą udział studenci:
II i IV roku psychologii - studia niestacjonarne

Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18, studia stacjonarne i niestacjonarne
Od 03.04.2017r. do 09.04.2017r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2017/18.
W rejestracji biorą udział studenci studiów pierwszego stopnia:
 • 2-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne);
 • 4-ego etapu pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne) oraz pedagogiki ogólnej specjalności: EME, PKR, ASK-EK (stacjonarne) i studenci studiów drugiego stopnia:
 • 2-ego etapu pedagogiki i interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością (stacjonarne) oraz pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne)
Informacje na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków znajdują się na stronie USOSweb w zakładce Aktualności.
Wyniki pierwszej tury rejestracji są już dostępne na indywidualnych kontach w 'Koszyku" rejestracji.

WNP - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe licencjackie
Na stronie rejestracji żetonowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów I roku pedagogiki ogólnej, pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studentów II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.
 • 01-10.04.2017 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
 • 03-11.04.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
Szczegółowe informacje.

WSNS - rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe licencjackie i magisterskie
Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.
 • 01-09.04.2017 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 10-16.04.2017 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów
Na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów II roku psychologii.
Psychologia, studia stacjonarne 04-12.03.2017
Psychologia, studia niestacjonarne 18-26.03.2017

Rejestracja na WF w roku akademickim 2016/2017 semestr letni
27 stycznia 2017r. odbędzie się rejestracja na WF. Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.


Rejestracja na wykłady monograficzne w języku obcym dla I roku (WNP)
Od 05 grudnia 2016r. na stronie USOSweb odbędą się rejestracje na wykłady monograficzne w językach obcych. Rejestracje obejmują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

UWAGA !
Doradca studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika - dr Maria Trzcińska-Król, zaprasza przedstawicieli wszystkich grup (starostów) na spotkanie, które odbędzie się 27.11.2016 r. o godzinie 10:25 w sali 3406.

Rejestracja na obowiązkowy przedmiot do wyboru dla I roku Pedagogiki o profilu praktycznym (WNP)
Od 23 listopada 2016r. na stronie USOSweb odbędą się rejestracje na przedmioty z grupy "Kształcenie zdolności artystycznych nauczyciela". Rejestracje obejmują studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów
Od 19.11.2016r. do 27.11.2016r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów pracy socjalnej i socjologii I i II stopnia przyjętych na I rok studiów stacjonarnych.

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia (studia stacjonarne)
Od 14.11.2016r. do 20.11.2016r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika specjalna, pedagogika, pedagogika o profilu praktycznym, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Terminy egzaminów oraz spotkań z kierownikami specjalności zamieszczone są w opisie specjaloności.

Wyniki rejestracji dostępne od 30.11.2016r. w koszyku w opisie statusu rejestracji.
Od 01.12.2016r. rusza II tura rejestracji na specjalności dla studentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim 2016/17, studia stacjonarne
Od 05.11.2016r. do 13.11.2016r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety dla kierunku socjologia studia I stopnia oraz socjologia studia II stopnia.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia
Od 05.11.2016r. do 13.11.2016r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów pracy socjalnej przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

WNP - II tura rejestracji na specjalności dla studentów pierwszego stopnia
Od 25.10.2016r. do 27.10.2016r. na stronie USOS-web rozpocznie się II tura rejestracji na specjalności, która obowiązuje studentów I roku pedagogiki specjalnej studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
W rejestracji biorą udział studenci, których specjalności ze względu na zbyt małą liczbę chętnych nie zostały uruchomione, oraz osoby, które nie wzięły udziału I turze.

Wyniki rejestracji dostępne od 28.10.2016r. w koszyku w opisie statusu rejestracji.
Do 20.11.2016r. dziekanat przyjmuje podania o przyjęcie na specjalność. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

WNP - rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim 2016/17, studia stacjonarne i niestacjonarne
Od 24.10.2016r. do 30.10.2016r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety dla kierunku pedagogika specjalna i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością.
W rejestracji biorą udział studenci 5-ego etapu stacjonarnych i 3-ego etapu niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1-ego etapu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
Informacje na temat ilości wybieranych fakultetów dla poszczególnych etapów i kierunków znajdują się na stronie USOSweb w zakładce Aktualności.

Ankiety do zajęć z semestru letniego 2015/16

Do dnia 13.11.2016 r. został wydłużony okres ankietowania zajęć z semestru letniego minionego roku akademickiego. Zachęcamy do wypełnienia ankiet, szczególnie dla zajęć z lektoratów i WF, które nie były oceniane we wrześniu.

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów pierwszego stopnia

Od 14.10.2016r. do 18.10.2016r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika specjalna, pedagogika, pedagogika o profilu praktycznym.

Wyniki rejestracji dostępne od 21.10.2016r. w koszyku w opisie statusu rejestracji.

WSNS - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia

15.10.2016r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia.Szczegółowe informacje.

Studenci studiów niestacjonarnych

Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w sobotę 08, 15 i 29 paźdernika oraz 5 listopada 2016r będzie czynny pokój 3124 (Sekcja Pomocy Materialnej) w godzinach 09:00-14:00.

WNP - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia

Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe, które obowiązują studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:
 • 05-10.10.2016 rejestracja dla studentów stacjonarnych
 • 08-11.10.2016 rejestracja dla studentów niestacjonarnych
Szczegółowe informacje.

Rejestracja na wykłady monograficzne w języku obcym dla II roku (WNP)

Od 03 października 2016r. na stronie USOSweb odbędą się rejestracje na wykłady monograficzne w językach obcych. Rejestracje obejmują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROZDROWOTNEGO DLA STUDENTOW STUDIÓW STACJONARNYCH OBU WYDZIAŁÓW

Od dnia od 29 września 2016 r. na stronie internetowej REJESTRACJI ŻETONOWEJ rozpoczną się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego i prozdrowotnego.

Informacja dla studentów III roku ASK-EW (I stopień studia stacjonarne)
27.09.2016r rusza rejestracja na przedmioty do wyboru z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć".

STYPENDIA MINISTRA
WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKAD. 2016/17 NALEŻY ZŁOŻYĆ DO POK. 3124, BUD. C, I PIĘTRO DO 21 WRZEŚNIA 2016 R.

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.nauka.gov.pl   

UWAGA ! STUDENCI I ROKU

Osoby rozpoczynające po raz pierwszy studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej i mające problem z zalogowaniem się na konto USOSweb proszone są o skorzystacnie z opcji odzyskiwania hasła dostępnej tutaj. W celu odzyskania hasła należy podać login oraz adres e-mail taki jak podczas zakładania konta w systemie IRK. Wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła może pojawić się w skrzynce odbiorcy z kilkunastominutowym opóźnieniem. Wiadomość może też zostać oznaczaona jako spam lub trafić do katalogu innego niż skrzynka odbiorcza, jest to uzależnione od konfiguracji Państwa poczty. W razie problemów ze zmianą hasła prosimi o kontakt na usosweb@aps.edu.pl.

Konta w USOSweb zakładane są w przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów.