Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-LI3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil:

akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W01

- Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

PE1_W09

- Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

PE1_W12

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

- Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

PE1_W18

- Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

PE1_W21

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

- Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

PE1_U05

- Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych.

- Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE1_K06

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Przemysław Florczak, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Jarosław Gara, Janusz Gęsicki, Jacek Gralewski, Małgorzata Jabłonowska, Dorota Jankowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Kotarba, Ewa Lewandowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Makaruk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Katarzyna Pardej, Agnieszka Pawlak, Anna Perkowska-Klejman, Maria Pielichowska, Barbara Pietrzak, Anna Prożych, Marek Siwicki, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Jolanta Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Zamarian, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Alicja Baum, Józef Bednarek, Monika Czajkowska, Iwona Czarnecka, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Marlena Grzelak-Klus, Małgorzata Jabłonowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Jarosława Lach, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Mikler-Chwastek, Anna Odrowąż-Coates, Jan Sikora, Karolina Skarbek, Beata Szurowska, Maria Trzcińska-Król, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Kotarba, Ewa Lewandowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Makaruk, Anna Mikler-Chwastek, Katarzyna Pardej, Anna Perkowska-Klejman, Maria Pielichowska, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Ewa Dąbrowa, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Marta Kulesza, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Anna Makaruk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maria Pielichowska, Maciej Tanaś, Ewa Wiśniewska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Alicja Baum, Józef Bednarek, Monika Czajkowska, Iwona Czarnecka, Urszula Dernowska, Sylwia Jaronowska, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Jarosława Lach, Anna Mikler-Chwastek, Jan Sikora, Beata Szurowska, Maria Trzcińska-Król, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Alicja Baum, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Hanna Markiewicz, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska, Barbara Pilipczuk, Jan Sikora, Beata Szurowska, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Ewa Dąbrowa, Sylwia Galanciak, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Małgorzata Kierzkowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Natalia Bednarska, Monika Czyżewska, Ewa Dąbrowa, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Anna Mikler-Chwastek, Maria Pielichowska, Elżbieta Strutyńska, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Maja Wenderlich, Ewa Wiśniewska, Jolanta Wiśniewska, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Aneta Jegier, Jarosław Korczak, Hanna Markiewicz, Maria Pielichowska, Jan Sikora, Beata Szurowska, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Monika Czajkowska, Urszula Dernowska, Dorota Jankowska, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Beata Szurowska, Marta Wiatr, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.