Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-LI3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil:

akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W01

- Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

PE1_W09

- Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

PE1_W12

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

- Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

PE1_W18

- Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

PE1_W21

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

- Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

PE1_U05

- Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych.

- Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

PE1_U08

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE1_K06

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Kotarba, Ewa Lewandowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Makaruk, Anna Mikler-Chwastek, Katarzyna Pardej, Anna Perkowska-Klejman, Maria Pielichowska, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Ewa Dąbrowa, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Marta Kulesza, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Anna Makaruk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maria Pielichowska, Maciej Tanaś, Ewa Wiśniewska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Alicja Baum, Józef Bednarek, Monika Czajkowska, Iwona Czarnecka, Urszula Dernowska, Sylwia Jaronowska, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Jarosława Lach, Anna Mikler-Chwastek, Jan Sikora, Beata Szurowska, Maria Trzcińska-Król, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Baum, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Hanna Markiewicz, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska, Barbara Pilipczuk, Jan Sikora, Beata Szurowska, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Ewa Dąbrowa, Sylwia Galanciak, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Małgorzata Kierzkowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Monika Czyżewska, Ewa Dąbrowa, Ewa Duda, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Anna Mikler-Chwastek, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maria Pielichowska, Elżbieta Strutyńska, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Maja Wenderlich, Ewa Wiśniewska, Jolanta Wiśniewska, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Aneta Jegier, Jarosław Korczak, Hanna Markiewicz, Maria Pielichowska, Jan Sikora, Beata Szurowska, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Monika Czajkowska, Urszula Dernowska, Małgorzata Jabłonowska, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Małgorzata Kierzkowska, Jarosław Korczak, Marta Krasuska-Betiuk, Hanna Markiewicz, Maria Pielichowska, Jan Sikora, Beata Szurowska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)