Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:50 - 11:25
sala 3139 (aula C)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 218
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawanictwo Pani Twardowska

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Szczepankowski B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa. WSiP

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zakres tematów:

Od.06.05. wykłady prowadzone są w formie zdalnej:

- 06.05.2020r. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Definicja pedagogiki leczniczej. Związek praktyki i teorii pedagogiki leczniczej. Przystosowanie do sytuacji choroby i niepełnosprawności ruchowej. Zasady pracy z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym ruchowo. Nowe obszary pedagogiki leczniczej (pedagogika osób z zaburzeniami psychicznymi, tanatopedagogika) Wykładowca - dr hab. A.Konieczna, prof. APS

Pedagogika lecznicza: wykład na platformie Teams qqv2xs6

Do samodzielnego opracowania:

Ewa Góralczyk DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa 2009. Seria "One są wśród nas", s. 10-21, 30-32; dostępne on-line

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=164&from=pubstats

-------------------------------------------------

- 13.05. 2020r. - Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

Wykładowca - dr D. Emiluta-Rozya

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams oraz zastała przesłana studentom prezentacja wykładu i materiałów w formie pdf:

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wyd. Pani Twardowska (tylko treści dot. zadań logopedii).

Dodatkowa iteratura do samodzielnego zapoznania się:

Styczek I. (1979), Logopedia. PWN, s. 25-29.

------------------------------------------

- 20.05.2020r. - Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

Wykładowca - dr K. Wereszka

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

------------------------------------------

- 27.05.2020r. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

Wykładowca prowadzący - dr U. Gosk

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

--------------------------------------------

- 03.06. 2020r. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykładowca - dr D. Aksamit

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

-----------------------------

- 10.06.2020r. Podsumowanie cyklu wykładów i prezentacji specjalności; ustalenia dotyczące egzaminu. Prowadzący - dr hab. B. Szczupał, prof. APS

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykład na platformie Teams:

Link do zespołu na platformie Teams (link do zespołu został przesłany całej grupie na USOSmail) oraz dodatkowo na maile 11 grup). W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Microsoft Teams,

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładzie

test jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wszystkich wykładów - platforma Forms w dn. 15.06. o godz. 10.00.Linki do testów zostaną udostępnione na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

Uwagi:

gr wykładowa I DMPC

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego wykłady zaplanowane w dniach: 18.03.; 25.03.; 01.04.; 08.04.; 15.04.;22.04. zostały przeniesione i odbędą się w formie zdalnej w następujących terminach: 06.05.; 13.05.; 20.05.; 27.05.; 03.06.; 10.06.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.