Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:50 - 11:25
sala 3139 (aula C)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 218
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawanictwo Pani Twardowska

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Szczepankowski B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa. WSiP

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zakres tematów:

Od.06.05. wykłady prowadzone są w formie zdalnej:

- 06.05.2020r. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Definicja pedagogiki leczniczej. Związek praktyki i teorii pedagogiki leczniczej. Przystosowanie do sytuacji choroby i niepełnosprawności ruchowej. Zasady pracy z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym ruchowo. Nowe obszary pedagogiki leczniczej (pedagogika osób z zaburzeniami psychicznymi, tanatopedagogika) Wykładowca - dr hab. A.Konieczna, prof. APS

Pedagogika lecznicza: wykład na platformie Teams qqv2xs6

Do samodzielnego opracowania:

Ewa Góralczyk DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa 2009. Seria "One są wśród nas", s. 10-21, 30-32; dostępne on-line

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=164&from=pubstats

-------------------------------------------------

- 13.05. 2020r. - Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

Wykładowca - dr D. Emiluta-Rozya

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams oraz zastała przesłana studentom prezentacja wykładu i materiałów w formie pdf:

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wyd. Pani Twardowska (tylko treści dot. zadań logopedii).

Dodatkowa iteratura do samodzielnego zapoznania się:

Styczek I. (1979), Logopedia. PWN, s. 25-29.

------------------------------------------

- 20.05.2020r. - Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

Wykładowca - dr K. Wereszka

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

------------------------------------------

- 27.05.2020r. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

Wykładowca prowadzący - dr U. Gosk

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

--------------------------------------------

- 03.06. 2020r. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykładowca - dr D. Aksamit

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

-----------------------------

- 10.06.2020r. Podsumowanie cyklu wykładów i prezentacji specjalności; ustalenia dotyczące egzaminu. Prowadzący - dr hab. B. Szczupał, prof. APS

Wykład będzie wygłoszony w aplikacji Microsoft Teams (termin zgodny z grafikiem).

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykład na platformie Teams:

Link do zespołu na platformie Teams (link do zespołu został przesłany całej grupie na USOSmail) oraz dodatkowo na maile 11 grup). W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Microsoft Teams,

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładzie

test jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wszystkich wykładów - platforma Forms w dn. 15.06. o godz. 10.00.Linki do testów zostaną udostępnione na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

Uwagi:

gr wykładowa I DMPC

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego wykłady zaplanowane w dniach: 18.03.; 25.03.; 01.04.; 08.04.; 15.04.;22.04. zostały przeniesione i odbędą się w formie zdalnej w następujących terminach: 06.05.; 13.05.; 20.05.; 27.05.; 03.06.; 10.06.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.