Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badawczy projekt specjalnościowy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badawczy projekt specjalnościowy - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego.

- Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań.

- Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

- Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

- Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

- Przygotowanie narzędzi badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego

Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego)

Umiejętności

Potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

Potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński, Urszula Gosk, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury (polskiej i zagranicznej), prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Procedura badawcza w pedagogice specjalnej

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego.

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań.

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

Przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008).

Góralski A. red. Metody badań pedagogicznych w zarysie: Wydawnictwo UR

Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Katarzyna Smolińska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Urszula Gosk, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.