Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-SEM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - 2
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla II roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć doktoranci prezentują i dyskutują postępy oraz etapy przygotowania rozprawy doktorskiej.

Seminarium ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim doktoranci, promotorzy i inne osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Pełny opis:

Wiedza:

- Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Umiejętności:

- Potrafi krytycznie analizować i referować literaturę naukową.

- Potrafi opracować koncepcję rozprawy doktorskiej, osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym oraz wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

- Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz analizy naukowe

o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

- Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej

i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Aleksandra Gajda, Karolina Konopka, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Milena Miałkowska-Kozaryna, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Adam Solak, Katarzyna Stanek, Danuta Uryga, Ewa Zasępa, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.