Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5P-KIE4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedszkola, gdzie praktyka jest realizowana, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją.

- Poznanie pracy nauczyciela w przedszkolu integracyjnym lub ogólnodostępnym.

- Obserwacja funkcjonowania zespołu klasowego pod kątem włączenia i integracji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie przedszkola.

- Obserwacja pracy nauczyciela oraz działań podejmowanych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Prowadzenie zajęć w grupie zróżnicowanej, gdzie są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Współdziałanie z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

- Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyki, w tym obserwowanych zajęć - ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk oraz scenariuszy zajęć prowadzonych samodzielnie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna strukturę organizacyjną, cele, podstawy prawne i funkcjonowanie przedszkola.

Potrafi scharakteryzować działania nauczyciela o charakterze edukacyjnym, diagnostycznym, konsultacyjnym, terapeutycznym podejmowanych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wie na czym polega specyfiką edukacji włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności

Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia w grupie przedszkolnej, w której są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i wykonuje działania pedagogiczne.

Prezentuje postawę otwartą na potrzeby dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Bernadetta Kosewska, Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.