Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych [PC-5F-MBI] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań pedagogicznych ilościowych [PC-5F-MBI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:35
sala 3305
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Korko
Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zakres tematów:

- badania ilościowe i jakościowe; charakterystyka

- etapy procesu badawczego

- zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice

- aspekty etyczne

- zmienne i jej rodzaje

- operacjonalizacja zmiennych

- tworzenie wskaźników

- skale pomiarowe

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych,

- trafność i rzetelność pomiaru

- dobór i tworzenie narzędzi pomiarowych w badaniach ilościowych

- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu pedagogicznego

- budowa skali/kwestionariusza/ testu psychologicznego/ pedagogicznego jako narzędzia badawczego

- konstruowanie kwestionariusza ankiety; rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych,

- kodowanie danych ilościowych,

- podstawowa analiza danych ilościowych,

- konstruowanie raportów z badań ilościowych,

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-ocenianie gotowego kwestionariusza ankiety

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z aktywności na zajęciach, testu śródsemestralnego "open book", mini-projektu badawczego na koniec semestru)

Waga poszczególnych komponentów:

- aktywności na zajęciach (zadania wykonywane na bieżąco w grupach) - 20% oceny końcowej;

- testu śródsemestralnego "open book" (praca indywidualna) - 40% oceny końcowej;

- mini-projekt badawczy (praca w parach lub grupach 3-osobowych) - 40% oceny końcowej;

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III DMPC-LOG

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)