Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka interwencji kryzysowej 10-2S-MIK
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka interwencji kryzysowej 10-2S-MIK
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 3305
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

20.03.2020 Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

Analiza tekstów dotyczących interwencji kryzysowej:

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/316-interwencja-kryzysowa.html

https://fdds.pl/o-nas/

Film szkoleniowy z udziałem prof.L.Mellibrudy nt radzenia sobie z lękiem:

http://www.psychologia.edu.pl/filmy-wideo.html

Film edukacyjny (PARPA) Zranione Dusze

Geldard K., Skuteczne Interwencje w Pracy z Młodymi Ludźmi z grup ryzyka

Seweryńska A.M., Uczeń z Rodziny Dysfunkcyjnej

Zakres tematów:

1. Pojecie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej.

2. Cechy kryzysu psychologicznego

3. Rodzaje kryzysów psychologicznych

4. Teorie kryzysu psychologicznego

5. Stres traumatyczny (PTSD)

6. Interwencja kryzysowa

7. System pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

8. Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka wspierająca

9. Kryzys suicydalny

10. Kryzys związany z gwałtem

11. Kryzys związany z żałoba po stracie osób bliskich

12. Stres onkologiczny

13. Kryzys związany z przemocą w rodzinie

14. Kryzys psychologiczny związany z klęską żywiołową

ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Objawy kryzysu psycvhologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

3. Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

4. 6-etapowy model interwencji kryzysowej

5. Diagnozowanie syndromu PTSD

6. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

7. Sposoby radzenia sobie z „trudnymi klientami” - warsztat.

8. Ośrodek interwencji kryzysowej

9. Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

10. Specyfika pomocy osobie zgwałconej

11. Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

12. Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

13. Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

14. Specyfika pomocy w sytuacji klęski żywiołowej

15. Analiza projektów pomocy osobie w kryzysie psychologicznym

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu na ćwiczeniach nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

- przygotowanie prezentacji zgodnie z harmonogramem przyjętym rozpoczęciem realizacji zdalnej procesu kształcenia,

- opracowanie planu interwencji i pomocy osobie w sytuacji kryzysowej.

Terminy realizacji zgodnie z przyjętym na początku semestru harmonogramem, nie później niż do 10.06.2020

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, prezentacje multimedialne i analogowe, praca z tekstem źródłowym.

Informacje na temat sposobu realizacji ćwiczeń w okresie edukacji zdalnej.

Metody pracy na odległość:

- kontakt ze studentami odbywał się będzie drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca zespołowa - prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby w kryzysie psychologicznym.

- Wykonanie planu interwencji i pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego

20.03.2020. Na podstawie wskazanych i dostępnych źródeł (specjalistyczne strony www i portale internetowe, cyfrowe zasoby biblioteczne) studenci opiszą podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacjach wyszczególnionych w sylabusie, oraz stworzą plan pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego.

Z merytorycznym wsparciem wykładowcy, studenci pracują nad tematami wynikającymi z treści przedmiotu, przydzielonymi każdej osobie na początku semestru (prezentacja).

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPC-PSE

Uwagi:

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 30 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Realizacja zajęć (Ćwiczenia) w trybie zdalnym z uwagi na brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów asynchronicznych z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania poprzez pocztę w domenie aps.lub, w razie potrzeby, telefonicznie.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.