Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka interwencji kryzysowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka interwencji kryzysowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W05 Odróżnia sytuacje kryzysowe od innych sytuacji trudnych w życiu człowieka.

PC1_KS_W01 Opisuje podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej.

PC1_KS_W05 Odróżnia PTSD od innych następstw stresu traumatycznego.

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Konstruuje plan pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego.

PC1_KS_U03 Posiada umiejętność nawiązywania kontaktu wspierającego i udzielić wsparcia emocjonalnego z osobą w trudnej sytuacji życiowej.

PC1_KS_U03 PC1_KK_U06 Potrafi zaprezentować informacje na temat placówek i programów wspierających osoby w stanie kryzysu wywołanego różnymi doświadczeniami traumatycznymi (przemoc w rodzinie, samobójstwo, gwałt, choroba, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby itp.).

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K04 Poszukuje optymalnych rozwiązań problemów klientów, rozwiązuje dylematy etyczne związane z pomaganiem osobom w kryzysie psychologicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca zespołowa - prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby w kryzysie psychologicznym.

- Wykonanie projektu pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego

- Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojecie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej.

2. Cechy kryzysu psychologicznego

3. Rodzaje kryzysów psychologicznych

4. Teorie kryzysu psychologicznego

5. Stres traumatyczny (PTSD)

6. Interwencja kryzysowa

7. System pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

8. Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka wspierająca

9. Kryzys suicydalny

10. Kryzys związany z gwałtem

11. Kryzys związany z żałoba po stracie osób bliskich

12. Stres onkologiczny

13. Kryzys związany z przemocą w rodzinie

14. Kryzys psychologiczny związany z klęską żywiołową

ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Objawy kryzysu psycvhologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

3. Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

4. 6-etapowy model interwencji kryzysowej

5. Diagnozowanie syndromu PTSD

6. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

7. Sposoby radzenia sobie z „trudnymi klientami” - warsztat.

8. Ośrodek interwencji kryzysowej

9. Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

10. Specyfika pomocy osobie zgwałconej

11. Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

12. Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

13. Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

14. Specyfika pomocy w sytuacji klęski żywiołowej

15. Analiza projektów pomocy osobie w kryzysie psychologicznym

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca zespołowa - prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby w kryzysie psychologicznym.

- Wykonanie projektu pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego

- Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojecie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej.

2. Cechy kryzysu psychologicznego

3. Rodzaje kryzysów psychologicznych

4. Teorie kryzysu psychologicznego

5. Stres traumatyczny (PTSD)

6. Interwencja kryzysowa

7. System pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

8. Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka wspierająca

9. Kryzys suicydalny

10. Kryzys związany z gwałtem

11. Kryzys związany z żałoba po stracie osób bliskich

12. Stres onkologiczny

13. Kryzys związany z przemocą w rodzinie

14. Kryzys psychologiczny związany z klęską żywiołową

ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Objawy kryzysu psycvhologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

3. Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

4. 6-etapowy model interwencji kryzysowej

5. Diagnozowanie syndromu PTSD

6. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

7. Sposoby radzenia sobie z „trudnymi klientami” - warsztat.

8. Ośrodek interwencji kryzysowej

9. Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

10. Specyfika pomocy osobie zgwałconej

11. Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

12. Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

13. Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

14. Specyfika pomocy w sytuacji klęski żywiołowej

15. Analiza projektów pomocy osobie w kryzysie psychologicznym

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca zespołowa - prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby w kryzysie psychologicznym.

- Wykonanie projektu pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego

- Egzamin

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojecie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej.

2. Cechy kryzysu psychologicznego

3. Rodzaje kryzysów psychologicznych

4. Teorie kryzysu psychologicznego

5. Stres traumatyczny (PTSD)

6. Interwencja kryzysowa

7. System pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

8. Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka wspierająca

9. Kryzys suicydalny

10. Kryzys związany z gwałtem

11. Kryzys związany z żałoba po stracie osób bliskich

12. Stres onkologiczny

13. Kryzys związany z przemocą w rodzinie

14. Kryzys psychologiczny związany z klęską żywiołową

ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Objawy kryzysu psycvhologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

3. Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

4. 6-etapowy model interwencji kryzysowej

5. Diagnozowanie syndromu PTSD

6. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

7. Sposoby radzenia sobie z „trudnymi klientami” - warsztat.

8. Ośrodek interwencji kryzysowej

9. Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

10. Specyfika pomocy osobie zgwałconej

11. Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

12. Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

13. Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

14. Specyfika pomocy w sytuacji klęski żywiołowej

15. Analiza projektów pomocy osobie w kryzysie psychologicznym

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- prezentacja wybranego tematu z zakresu praktycznych umiejętności realizacji interwencji kryzysowej

- obecność i aktywność na zajęciach

- egzamin z wiedzy

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pojecie kryzysu psychologicznego

Rodzaje kryzysów psychologicznych

Skutki kryzysu psychologicznego

Stres traumatyczny (PTSD) i jego skutki

Interwencja kryzysowa

Specyfika kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie

Interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie

Specyfika kryzysu wywołanego napaścią seksualną

Interwencja kryzysowa w sytuacji gwałtu

Kryzys suicydalny

Pomoc osobom po próbach samobójczych oraz ich rodzinom

Śmierć bliskiej osoby i żałoba po stracie

Wspieranie człowieka w sytuacji śmierci bliskiej osoby

Choroba terminalna i stres onkologiczny

Wspieranie człowieka w sytuacji choroby zagrażającej życiu

Tematyka ćwiczeń:

Zajęcia wprowadzające

Podstawowe umiejętności komunikacyjne związane z prowadzeniem interwencji kryzysowej.

System oceny selekcyjnej kryzysu

Strategie działań w interwencji kryzysowej

Taktyka prowadzenia negocjacji policyjnych i więziennych.

Interwencja kryzysowa przez telefon

Trudności interwencji telefonicznej, Postępowanie z klientami zaburzonymi w pracy telefonu

Dylematy i pułapki interwencji kryzysowej

Ośrodki interwencji kryzysowej

Osoby prowadzące interwencję kryzysową – cechy i umiejętności.

Stres związany z pomaganiem ludziom w kryzysach. Wypalenie zawodowe.

Nowe trendy w interwencji kryzysowej.

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura:

- James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

- Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- prezentacja wybranego tematu z zakresu praktycznych umiejętności realizacji interwencji kryzysowej

- obecność i aktywność na zajęciach

- egzamin z wiedzy

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pojecie kryzysu psychologicznego

Rodzaje kryzysów psychologicznych

Skutki kryzysu psychologicznego

Stres traumatyczny (PTSD) i jego skutki

Interwencja kryzysowa

Specyfika kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie

Interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie

Specyfika kryzysu wywołanego napaścią seksualną

Interwencja kryzysowa w sytuacji gwałtu

Kryzys suicydalny

Pomoc osobom po próbach samobójczych oraz ich rodzinom

Śmierć bliskiej osoby i żałoba po stracie

Wspieranie człowieka w sytuacji śmierci bliskiej osoby

Choroba terminalna i stres onkologiczny

Wspieranie człowieka w sytuacji choroby zagrażającej życiu

Tematyka ćwiczeń:

Zajęcia wprowadzające

Podstawowe umiejętności komunikacyjne związane z prowadzeniem interwencji kryzysowej.

System oceny selekcyjnej kryzysu

Strategie działań w interwencji kryzysowej

Taktyka prowadzenia negocjacji policyjnych i więziennych.

Interwencja kryzysowa przez telefon

Trudności interwencji telefonicznej, Postępowanie z klientami zaburzonymi w pracy telefonu

Dylematy i pułapki interwencji kryzysowej

Ośrodki interwencji kryzysowej

Osoby prowadzące interwencję kryzysową – cechy i umiejętności.

Stres związany z pomaganiem ludziom w kryzysach. Wypalenie zawodowe.

Nowe trendy w interwencji kryzysowej.

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura:

- James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

- Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Prezentacje na zajęciach i projekt pomocy osobie w kryzysie - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska, Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

- prezentacja wybranego tematu z zakresu praktycznych umiejętności realizacji interwencji kryzysowej

- obecność i aktywność na zajęciach

- egzamin z wiedzy

Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na koniec semestru. W związku ze zdalnym sposobem kształcenia nie zmienia się sposób zaliczenia zawarty w sylabusie przedmiotu przed rozpoczęciem zdalnego kształcenia. W ramach ćwiczeń pozostaje nim przygotowanie prezentacji zgodnie z harmonogramem przyjętym rozpoczęciem realizacji zdalnej procesu kształcenia, oraz opracowanie planu interwencji i pomocy osobie w sytuacji kryzysowej. Zmienia się forma dostarczenia zadań zaliczeniowych:zostaną one przesłane pocztą w domenie aps sukcesywnie w planowanych terminach zajęć, najpóźniej do10.06.2020

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Pojęcie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej;

- Typy kryzysów psychologicznych;

- Stres traumatyczny (PTSD);

- Interwencja kryzysowa, interwencja dyrektywna, niedyrektywna i kooperatywna;

- 6-etapowy model pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego;

- Kryzys związany z przemocą w rodzinie i pomoc osobom w kryzysie wywołanym doświadczeniem przemocy;

- Kryzys suicydalny i pomoc osobom po próbach samobójczych i ich rodzinom;

- Kryzys związany z napaścią seksualną i pomoc osobom po napaści seksualnej;

- Kryzys związany z żałobą po stracie osób bliskich i pomoc w przeżywaniu żałoby;

- Stres onkologiczny i wsparcie w kryzysie związanym z diagnozą choroby nieuleczalnej;

TEMATYKA ĆWICZEŃ

- Wprowadzenie do przedmiotu

- Objawy kryzysu psychologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

- Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

- Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

- Pomoc osobie w kryzysie - analiza specyfiki etapów pomocy na bazie 6-etapowego modelu pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

- Podstawowe umiejętności osoby prowadzącej interwencję kryzysową

- Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka udzielająca wsparcia osobom w kryzysie psychologicznym

- Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

- Specyfika pomocy osobie zgwałconej

- Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

- Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

- Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

- Zaliczenie przedmiotu

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu na ćwiczeniach nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

- przygotowanie prezentacji zgodnie z harmonogramem przyjętym rozpoczęciem realizacji zdalnej procesu kształcenia,

- opracowanie planu interwencji i pomocy osobie w sytuacji kryzysowej.

Terminy realizacji zgodnie z przyjętym na początku semestru harmonogramem, nie później niż do 10.06.2020

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń

20.03.2020. Na podstawie wskazanych i dostępnych źródeł (specjalistyczne strony www i portale internetowe, cyfrowe zasoby biblioteczne) studenci opiszą podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej, oraz stworzą plan pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego.

Z merytorycznym wsparciem wykładowcy, studenci pracują nad tematami wynikającymi z treści przedmiotu, przydzielonymi każdej osobie na początku semestru.

Realizacja zajęć w trybie zdalnym z uwagi na brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów asynchronicznych z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania pytań poprzez pocztę w domenie aps lub w razie potrzeby, telefonicznie.

2. Informacje o sposobie realizacji wykładów:

Tematy zrealizowane podczas wykładów na uczelni:

- Pojęcie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej;

- Typy kryzysów psychologicznych;

- Stres traumatyczny (PTSD);

- Interwencja kryzysowa, interwencja dyrektywna, niedyrektywna i kooperatywna;

Tematy zrealizowane zdalnie:

- 6-etapowy model pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego;

- Kryzys związany z przemocą w rodzinie;

- Pomoc osobom w kryzysie wywołanym doświadczeniem przemocy;

- Kryzys związany z gwałtem;

- Pomoc osobom w kryzysie związanym z napaścią seksualną;

Materiały dydaktyczne do wykładów (prezentacja powerpoint ze ścieżką dźwiękową) przesyłane są sukcesywnie na adres mailowy grupy: <profilaktykareso@gmail.com>

Opis metod kształcenia:

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Nakład pracy studenta, liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęciowych - 60 - 2 punkty

Przygotowanie pracy zaliczeniowej na ćwiczenia - 1 punkt

Przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Łącznie - 4 punkty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.