Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Danuta Al-Khamisy, Agnieszka Dłużniewska
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa.

2.Claus, G., Ebner, H. (1972). Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa.

3. Łobocki, M.(1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

4. Łobocki, M.(2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

5. Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków.

6. Pilch, T.(1995). Zasady badań pedagogicznych.Warszawa.

7. Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa.

Zakres tematów:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie do koncepcji badań

Przeprowadzenie i interpretacja wyników przeprowadzonych badań.

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Treści:

1. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących metodologii badań pedagogicznych:

- zdefiniowanie pojęcia „metodologia badań”,

- jakościowe i ilościowe badania w pedagogice.

2. Przedstawienie zasad formułowania problemów badawczych: rodzaje problemów badawczych, kryteria formułowania problemów badawczych, stawianie hipotez roboczych.

3. Omówienie klasyfikacji metod i technik badawczych. Omówienie stosowanych w naukach pedagogicznych technik i metod badawczych.

4. Zasady sporządzania przypisów i opisu bibliograficznego. Tworzenie koncepcji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

wykład

dyskusja

indywidualne rozmowy

Metody i kryteria oceniania:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie pracy dyplomowej 160

Inne formy (zadania warsztatowe)

ECTS: 10

Uwagi:

grupa seminaryjna II DZPC- dr A. Dłużniewska (i dr D. Al-Khamisy)

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach: środy 29.04.2020, 06.05.2020, 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020, 03.06.2020, 10.06.2020 w godzinach 15.20 - 16.55.

Link do zajęć prowadzonych w trybie on-line:

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:8f40fee4ba3f4e71871cb8b417362c8e@thread.tacv2&ctx=channel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.