Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-LI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka seminariów z pedagogiki specjalnej dla studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych (studia pierwszego stopnia)

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W13

Zna i rozumie zasady budowania koncepcji pisemnej pracy dyplomowej o charakterze naukowo – badawczym

PC1_KK_W04

Zna i rozumie zagadnienia teoretyczne i terminologię związaną z obranym obszarem badawczym

PC1_KK_W13

Charakteryzuje etapy procesu badawczego

PC1_KK_W13

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań własnych

Umiejętności

PC1_KK_U04

Dostrzega i formułuje aktualne problemy badawcze o charakterze teoretycznym i empirycznym

PC1_KK_U04

Potrafi opracować koncepcję badań własnych

PC1_KK_U05

Selekcjonuje i trafnie dobiera źródła bibliograficzne

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K02

Podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych zadań związanych z przygotowaniem koncepcji badan własnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Jacek Kulbaka, Kamil Kuracki, Magda Lejzerowicz, Milena Miałkowska-Kozaryna, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Marta Porembska, Stefan Przybylski, Kasper Sipowicz, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

w razie jakichkolwiek pytań, kłopotów ze zdobyciem lektury itd. jestem dostępny pod mailem: kmiszewski@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Dorota Danielewicz, Tomasz Głowik, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Joanna Kirsten, Iwona Konieczna, Tadeusz Kott, Kamil Miszewski, Radosław Piotrowicz, Dorota Porembska, Mieczysław Sędzicki, Grażyna Walczak, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Hubert Iwanicki, Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Ewa Kulesza, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)