Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3530
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Diana Aksamit
Zakres tematów:

Ustaloną formą kontaktu edukacji na odległość ze studentami jest: indywidualny kontakt mailowy daksamit@aps.edu.pl oraz kontakt telefoniczny 530577155.

Prowadzący przesyła materiały dla studentów na ich indywidualne adresy mailowe.

Prowadzący zajęcia:

- z każdym studentem indywidualnie ustala plan służący przygotowaniu pracy dyplomowej;

- na bieżąco analizuje przesyłane prace studentów;

- przesyła drogą mailową informację zwrotną dla studentów.

18.03.2020 - przesłanie artykułów, opracowań metodologicznych oraz linków internetowych przedstawiających sposoby opracowywania koncepcji i projektów badań. Na podstawie przesłanych materiałów zadaniem studentów jest analiza i udoskonalenie projektu pracy dyplomowej. Student po dokonaniu poprawek przesyła plan pracy dyplomowej dla prowadzącego zajęcia. Prowadzący zapoznaje się z każdym przesłanym projektem, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

25.03.2020 - przesłanie artykułów, opracowań metodologicznych oraz linków internetowych przedstawiających możliwości prowadzenia badań ilościowych. Zadaniem studentów, jest określenie orientacji metodologicznej mając na uwadze wcześniej skonstruowany projekt badań. Zadaniem studenta jest przesłanie dla wykładowcy uzasadnienia wybranej orientacji badawczej. Prowadzący zapoznaje się z każdym przesłanym uzasadnieniem, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

01.04.2020 - przesłanie artykułów, opracowań metodologicznych oraz linków internetowych przedstawiających możliwości prowadzenia badań jakościowych. Zadaniem studenta jest krytyczna analiza przesłanych materiałów oraz

dokonanie ponownej krytycznej analizy projektu pracy dyplomowej i przesłanie do wglądu dla prowadzącego. Prowadzący zapoznaje się z każdym przesłanym projektem, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

08.04.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących formułowania celu w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba sformułowania celu głównego do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji celu badań dla prowadzącego. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Od 15.04.2020 - zajęcia realizowane zgodnie z planem w aplikacji teams

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

15.04.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących formułowania problemów badawczych w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba sformułowania problemów badawczych do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji problemów badawczych dla prowadzącego. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

22.04.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących formułowania pytań badawczych w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba sformułowania pytań badawczych do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji pytań badawczych dla prowadzącego. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

29.04.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących możliwości wykorzystania wybranych metod w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba doboru metod do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji opisu uzasadnienia wybranej metody badawczej. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

06.05.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących możliwości wykorzystania wybranych technik w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba doboru technik do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji opisu uzasadnienia wybranej techniki badawczej. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

13.05.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących możliwości wykorzystania wybranych narzędzi w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest próba doboru narzędzi do zamierzeń badawczych na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową roboczej wersji opisu uzasadnienia wybranych narzędzi badawczych. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

20.05.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących sposobów konstruowania hipotez w badaniach ilościowych. Zadaniem studentów jest próba konstrukcji roboczych hipotez na poczet pracy dyplomowej. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową skonstruowanych hipotez badawczych. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

27.05.2020 - przesłanie artykułów oraz linków internetowych dotyczących sposobów konstruowania kategorii badawczych w badaniach jakościowych. Zadaniem studentów jest próba konstrukcji roboczych kategorii badawczych w badaniach jakościowych. Zadaniem studenta jest przesłanie drogą mailową skonstruowanych kategorii badawczych. Prowadzący zapoznaje się z przesłanymi pracami, dokonuje ewentualnych poprawek i przesyła drogą mailową dla studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta, prezentuje wybrane formy przypisów oraz możliwości analizowania literatury naukowej.

03.06. 2020 - wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c

10.06. 2020 - wykładowca na bieżąco z całą grupą analizuje zamierzenia badawcze każdego studenta.

W razie pytań wykładowca pozostaje w stałym kontakcie mailowym ze studentami.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

10.06.2020 - zaliczenie seminarium na podstawie opracowanego konspektu pracy dyplomowej, części teoretycznej pracy bądź badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie seminarium składa się: opracowanie konspektu pracy, zgromadzenie literatury naukowej oraz opracowanie wybranego rozdziału teoretycznego.

Uwagi:

Zalecenia metodyczno - organizacyjne związane z prowadzeniem edukacji na odległość:

ustaloną formą kontaktu edukacji na odległość ze studentami jest: indywidualny kontakt mailowy daksamit@aps.edu.pl oraz kontakt telefoniczny 530577155.

Prowadzący przesyła materiały dla studentów na ich indywidualne adresy mailowe;

- wysłanie drobiazgowej informacji zwrotnej na temat jakości prac (i ewentualnej poprawy)

- realizacja zajęć w aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć

Lin do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab61c97a15e3a4f678fbb05f92d70d6a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30150e78-2543-4cf6-8c72-291276dc81a0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa seminaryjna II DZPC- dr D. Aksamit

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.