Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze 10-0S-PWY
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Poradnictwo wychowawcze 10-0S-PWY
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017 (2016Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne,Kraków 2009

Skałbania B.,Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532

Zakres tematów:

Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

Prawne i organizacyjne aspekty poradnictwa

Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

Zasady etyczne w poradnictwie

Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

Poradnictwo i wsparcie online

Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

Wybrane strategie pracy poradniczej

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- regulaminowa obecność,

- poziom przygotowania do kolokwium

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- prace pisemne przedłożone przez studenta

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PC-ERI-PI 1

Metody kształcenia:

Konwersatorium; metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 18

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 20

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.