Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze 10-0S-PWY
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Poradnictwo wychowawcze 10-0S-PWY
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017 (2016Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Czabała Cz. Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne,Warszawa 2015

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

Sanders P., Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, Kraków 2004

Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne,Kraków 2009

Skałbania B.,Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011

Sokołowska E.(red.), Psychologia wspierania rozwoju i wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2013

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532

Zakres tematów:

Przedmiot i cele poradnictwa wychowawczego

Prawne i organizacyjne aspekty poradnictwa

Nauczyciel jako doradca – style pracy doradczej

Zasady etyczne w poradnictwie

Metody skutecznej komunikacji w rozmowie doradczej

Poradnictwo w wybranych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych (szkoła; poradnia psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pozarządowa; dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek pomocy społecznej)

Poradnictwo i wsparcie online

Poradnictwo zawodowe w szkole jako element pracy wychowawczej

Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin

Wybrane strategie pracy poradniczej

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- regulaminowa obecność,

- poziom przygotowania do kolokwium

Sposób weryfikacji oceny:

- osiągnięte efekty kształcenia

- prace pisemne przedłożone przez studenta

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PC-ERI-PI 1

Metody kształcenia:

Konwersatorium; metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, warsztatowa, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 18

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 20

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.