Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-LAS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczne aspekty trudności szkolnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna pojęcie, cele, zadania, zasady, przedmiot i podmiot oddziaływań pedagogiki korekcyjnej (w aspekcie trudności logopedycznych).

- Zna funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe mechanizmy mowy) w kontekście specyficznych trudności w uczeniu się.

- Zna i rozumie działania profilaktyczne zapobiegające trudnościom w uczeniu się.

Umiejętności:

- Potrafi analizować i definiować pojęcie, cele, zadania, zasady, przedmiot i podmiot oddziaływań pedagogiki korekcyjnej (w aspekcie trudności logopedycznych).

- Potrafi określać psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych i logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się.

- Potrafi planować i realizować działania profilaktyczne zapobiegające trudnościom w uczeniu się.

Kompetencje społeczne:

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy zdarzeń pedagogicznych.

- Wykazuje gotowość do współpracy z nauczycielami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny.

Obecność na zajęciach.

Pełny opis:

Treści:

Mowa - wyjaśnienia terminologiczne.

Wpływ poziomu rozwoju kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej na funkcjonowanie edukacyjne ucznia.

Kompetencje i sprawności językowe w aspekcie rozwoju mowy u dziecka.

Anatomiczne i fizjologiczne podstawy kształtowania się mowy.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Wybrane klasyfikacje zaburzeń mowy.

Zaburzenia komunikacji językowej a trudności szkolne, funkcje słuchowe - mowa - trudności szkolne.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej.

Trudności szkolne u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej - wybrane zagadnienia.

Literatura:

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. Lublin: Wyd. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

2. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

3. Pietras, I.: Reinterpretacja błędów w piśmie. (2003). W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4. Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a318b97db03da4671bf9eb26f32c4c088%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccc4c6ca-274c-4e39-9df3-14f70459a4aa&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe np. wykład 25

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.