Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku 20-3F-PRD1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student, który zaliczył przedmiot:

- rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących postępowania diagnostycznego;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, również w kontekście różnych teorii osobowości;

- posiada na poziomie podstawowym umiejętności aktywnego słuchania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego;

- posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w zakresie podstawowych właściwości osobowościowych.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu procesu diagnostycznego;

- przestrzega zasad etyki dotyczących prowadzenia procedur diagnostycznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji wywiadu diagnostycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem TEAMs.

Treści merytoryczne będą miały formę mini wykładów oraz dyskusji ze studentami, na forum grupy, za pośrednictwem TEAMs.

Niektóre z zadań studenci będą realizowali w małych grupach (3-5 osobowych) używając wybranego przez siebie komunikatora – efekty tej pracy będą monitorowane przez prowadzącego za pośrednictwem pisemnych prac oraz omawiania na forum w czasie zajęć zdalnych z cała grupą ćwiczeniową. Część zajęć będzie miała formę konsultacji z małą grupą lub indywidualnie z prowadzącym zajęcia (np. sprawdzanie planów wywiadów).

Analiza informacji uzyskanych z użyciem technik diagnostycznych, analiza danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje postawionych hipotez.

Zakres tematów:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z drugim człowiekiem

Co stanowi o dobrym kontakcie, jak rozpoznać opór i jak można z nim sobie radzić?

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Pierwsze wrażenia z kontaktu z wybraną osobą, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z technik projekcyjnych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja wzoru studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretujemy dane uzyskane z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary do przeprowadzenia rozmów.|

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie.

Formułowanie hipotez diagnostycznych.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, tak żeby nie było wątpliwości, co można, a czego nie można.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i przełożenie na kontakt z klientem.

Omówienie procesów związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy wrażenie z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem TEAMs.

Treści merytoryczne będą miały formę mini wykładów oraz dyskusji ze studentami, na forum grupy, za pośrednictwem TEAMs.

Niektóre z zadań studenci będą realizowali w małych grupach (3-5 osobowych) używając wybranego przez siebie komunikatora – efekty tej pracy będą monitorowane przez prowadzącego za pośrednictwem pisemnych prac oraz omawiania na forum w czasie zajęć zdalnych z cała grupą ćwiczeniową. Część zajęć będzie miała formę konsultacji z małą grupą lub indywidualnie z prowadzącym zajęcia (np. sprawdzanie planów wywiadów).

Analiza informacji uzyskanych z użyciem technik diagnostycznych, analiza danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje postawionych hipotez.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, (sala nieznana)
Kamila Dobrenko 15/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:35, (sala nieznana)
Magdalena Bartoszak 13/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Marcin Sękowski 12/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Kamila Dobrenko 13/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 20/ szczegóły
6 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Magdalena Gawrych 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.