Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat umiejętności wychowawczych 20-3S-WUM
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Całusińska, M; Malinowski, W. (2013). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańsk: GWP

Faber, A., Mazlish , E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina

Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Paush, R. (2008). Ostatni wykład. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza.

Skynner R., Cleese J. (2005). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie procesy i mechanizmy zachodzące w procesie wychowawczym oraz ich znaczenie dla funkcjonowania w życiu dorosłym

Umiejętności

Przewidywać i analizować możliwe krótko- długoterminowe konsekwencje decyzji wychowawczych

Poszukiwać możliwych rozwiązań sytuacji trudnych– optymalnych dla realizacji celów wychowawczych

Analizować mechanizmy decyzyjne w różnych aspektach procesu wychowawczego i poszukiwać sposobów ich ewentualnej zmiany

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego - przygotowanie programu warsztatu na zadany temat

Prezentacja warsztatu grupie ćwiczeniowej podczas zajęć - dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Zakres tematów:

1. Wychowanie – o co nam w tym wszystkim chodzi i jak się to ma do praktyki

2. Rodzaje i sposoby stawiania granic

3. Radzenie sobie z uczuciami przez dziecko oraz rodzica

4. Współpraca, rola zabawy, sposoby spędzania czasu wspólnego

5. Kary i nagrody - co dzięki nim rzeczywiście możemy osiągnąć

6. Co mamy do dyspozycji poza karami i nagrodami?

7. Samodzielność dziecka – jak ją wspierać

9. Problemy i konflikty w relacji z dzieckiem- jak je rozwiązywać?

10. Wzmacniane zasobów wychowawczych rodzica

11. Identyfikacja i wzmacnianie zasobów indywidualnych dziecka

12. Style wychowawcze, postawy i praktyki rodzicielskie - znaczenie w perspektywie rozwojowej

Metody dydaktyczne:

Metody podające, wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące - metoda przypadków, metody sytuacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:20 - 16:55, sala 3605
Marta Rutkowska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)