Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat umiejętności wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności wychowawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Wychowanie – znaczenie kontekstu i przekazu indywidualnego i społecznego

2. Cele wychowawcze w codziennej praktyce

3. Rodzaje i sposoby stawiania granic, konsekwencje

4. Radzenie sobie z uczuciami przez dziecko – rola rodziców

5. Kary i nagrody w kontekście jakości relacji rodzic-dziecko

6. Samodzielność dziecka

7. Adekwatne poczucie własnej wartości

8. Świadomość pisania ról dla dziecka

9. Znaczenie konfliktów i buntu

10. Transmisja międzypokoleniowa

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Faber, A., Mazlish , E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina

Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Paush, R. (2008). Ostatni wykład. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza.

Skynner R., Cleese J. (2005). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna i rozumie procesy i mechanizmy zachodzące w procesie wychowawczym oraz ich znaczenie dla funkcjonowania w życiu dorosłym

Umiejętności

- Przewidywać i analizować możliwe krótko- długoterminowe konsekwencje decyzji wychowawczych

- Poszukiwać możliwych rozwiązań sytuacji trudnych– optymalnych dla realizacji celów wychowawczych

- Analizować mechanizmy decyzyjne w różnych aspektach procesu wychowawczego i poszukiwać sposobów ich ewentualnej zmiany

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena jakości odpowiedzi na pytania w ramach kolokwium pisemnego

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)