Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat umiejętności wychowawczych 20-3S-WUM
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztat umiejętności wychowawczych 20-3S-WUM
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3605
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Rutkowska
Literatura:

Całusińska, M; Malinowski, W. (2013). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańsk: GWP

Faber, A., Mazlish , E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina

Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Paush, R. (2008). Ostatni wykład. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza.

Skynner R., Cleese J. (2005). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

Zakres tematów:

- Skuteczna komunikacja z dzieckiem

Specjaliści podkreślają znaczenie rozwoju skutecznej komunikacji u dzieci. W rodzinie, w której panuje skuteczna, przejrzysta komunikacja nie gromadzą się napięcia, nie rodzą konflikty, problemy są rozwiązywane dzięki czemu rodzina rozwija się przechodząc kolejne fazy. Podczas zajęć z rodzicami zostaną omówione różne sposoby komunikacji w rodzinie za równo te nieprawidłowe jak i modelowe. Istotne podczas warsztatów będzie spostrzeżenie, że nawet bardzo proste komunikaty mogą być różnie odbierane i powodować różne skutki. Analizowane będą również te treści, które komunikowane są nie wprost czy „między wierszami”, a których znaczenie dla dziecka jest niezwykle ważne. W trakcie ćwiczeń będą analizowane różne elementy komunikacji, celem zajęć będzie również rozwój

komunikacji opartej na odzwierciedleniu uczuć, empatii i wzajemnym szacunku.

- Granice – czyli jak mówić NIE

Brak zdrowych granic prowadzi do zamętu i chaosu oraz do nawiązywania nieumiejętnych kontaktów z innymi ludźmi. Granice dla dzieci stanowią formę drogowskazów – wyznaczają kierunek, w którym można podążać oraz ten którego należy unikać. Człowiek żyje i współistnieje w swoim środowisku rodzinnym i lokalnym jak również w aktualnym globalnym z innymi ludźmi. Ustanowienie jasnych granic i ich przestrzeganie harmonizuje życie społeczne oraz pozwala odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. Dzieci wychowywane bez zdrowych granic często nie potrafią się przystosować, nie mają umiejętności zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Brak granic zaburza również rozwój poznawczy i emocjonalny. Spotkanie ma na celu uświadomienie sobie znaczenia własnych i cudzych granic oraz umiejętne wyznaczanie ich własnym dzieciom.

- Emocje – czyli co czuje i co czuje moje dziecko

Każdy człowiek odczuwa emocje, to jak są one wyrażane czy komunikowane uwarunkowane jest w dużej mierze kulturowo. Warsztat ten będzie poświęcony inteligencji emocjonalnej – ten rodzaj inteligencji pozwala lepiej i pełniej żyć oraz budować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Dziecko może prawidłowo się rozwijać w rodzinie, w której istnieje przyzwolenie na wyrażanie i rozumienie emocji. Dzieci uczą się często nazywać i przezywać w sposób w jaki modelują to rodzice. Ekspresja emocji pozwala odreagować sytuację, napięcie odzyskać wewnętrzną równowagę i harmonię. Celem warsztatu będzie przyjrzenie się emocjom rodziców, sposobowi ich wyrażanie oraz określenie kodu emocjonalnego rodziny (tego w jaki sposób emocje mogą być wyrażane). Ćwiczenia będą koncentrowały się na zwróceniu uwagi na dynamikę przeżywania emocji oraz poszerzenia świadomości w zakresie znaczenie uczuć w relacji rodzic – dziecko. Za każdą przeżywaną emocją stoją pewne potrzeby. Nieświadomość własnych aktualnych potrzeb budzi napięcie, które prowadzić może do frustracji. Złość jest jedną z bardzo ważnych emocji jednocześnie również w naszej kulturze nie ma społecznego przyzwolenia na jej wyrażanie.

Podczas tych zajęć rodzice będą starać się zrozumieć jakie potrzeby mogą stać za doświadczeniem różnych stanów emocjonalnych w tym złości. Podczas tego warsztatu rodzice będą tworzyć kodeksy wyrażania złości - ustalać w jaki sposób złość może być wyrażana przez nich, przez dzieci, analizować jakie niezaspokojone potrzeby w konkretnych sytuacjach powodują odczucie złości.

- Niegrzeczne dziecko? – sposób na trudne zachowania dziecka

Warsztat ten będzie propozycją różnych technik i sposobów reagowania na trudne zachowania dziecka. Będzie on również okazją do przyjrzenia się różnym zachowaniom dzieci rozpoznania różnic pomiędzy zachowaniami drażniącymi, niepożądanymi oraz takimi, które wskazują na istnienie zaburzenia zachowania i wymaga konsultacji specjalistycznej. Podczas tych zajęć rodzice będą przymierzać się do tworzenia spisanych zasad obowiązujących w domu oraz zestawów nagród i kar, które pozwolą skutecznie oddziaływać na problemowe zachowania dziecka.

- Rola zabawy w rozwoju z dziecka

Zabawa jest aktywnością, która służy przyjemności. Jej cechą jest to, że podejmowana jest bezinteresownie i dobrowolnie. Zabawa z rodzicem, jednoczy z rodzicem, buduje więź, dziecku zaś daje bezpieczną przestrzeń do eksplorowania i poznawania świata. Zabawa z perspektywy psychologii rozwoju pełni szereg funkcji m.in. terapeutyczną – stwarza możliwość ujawnienia emocji, projekcyjną – ułatwia wejście w różne role, wykonywanie różnych zadań, kształcącą – kształci zmysły, wzbogaca wiedzę oraz rozwija sprawność motoryczną. Zabawy odpowiednio zorganizowane przez rodziców mogą sprzyjać rozwojowi pozytywnego obrazu własnej osoby, budowania poczucia własnej wartości czy szacunku do siebie. Istotą warsztatu jest zwrócenie uwagi na fakt, iż zabawa z dzieckiem uczy, rozwija oraz prowadzi do zaspokojenia wielu potrzeb.

- Kompetentny rodzic – czyli moje zasoby jako rodzica

Podczas tego warsztatu rodzice będą mogli zidentyfikować swój styl wychowawczy oraz postawy rodzicielskie. Rodzice dowiedzą się jakie mogą on powodować konsekwencje w rozwoju dziecka. Jakie się plusy i zagrożenia każdego ze stylów i postaw rodzicielskich. Rodzice będą szukać swoich zasobów i mocnych stron, które zostaną wsparte. To zwiększy rodziców w zakresie stosowania pożądanych i niepożądanych praktyk wychowawczych. Warsztat będzie miał na celu umocnienie właściwych sposobów reagowania na niewłaściwe zachowania dziecka oraz modyfikację praktyk, które mogą zaburzać rozwój dziecka i osłabiać więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

- Kompetentne dziecko – czyli zasoby mojego dziecka

Celem warsztatu będzie przekazanie rodzicom narzędzi, pomysłów i sposobów na rozwój zasobów wewnętrznych u dzieci czyli inteligencji emocjonalnej, kreatywności, świadomości, szacunku dla siebie i świata, wiary we własne możliwości. Współcześnie edukacja formalna czy przekazy medialne skoncentrowane są głównie wokół zasobów zewnętrznych opartych na zasadach konsumpcjonizmu, dostępie do dóbr materialnych. Rozwój zasobów zewnętrznych powoduje radość, a poszerzanie i budowanie świadomości powoduje rozwój pożądanych wartości i postaw u dziecka. Prowadzi to do integracji osobowości. Młody rozwijający się człowiek podatny na sugestie często definiuje siebie w oparciu o docierające do niego przekazy z zewnątrz. Warsztat ma celu budowanie umiejętności u rodziców, wzmacniania potencjałów wewnętrznych u dziecka.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące - metoda przypadków, metody sytuacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego - przygotowanie programu warsztatu na zadany temat

Prezentacja warsztatu grupie ćwiczeniowej podczas zajęć - dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Uwagi:

gr warsztatowa III DMPY-WIK

W dniu 25.03 zajęcia warsztatowe poprzez aplikację Skype

W dniu 01.04 zajęcia warsztatowe poprzez aplikację Skype

W dniu 08.04 zajęcia warsztatowe poprzez aplikację Skype

W dniu 15.04 zajęcia warsztatowe poprzez aplikację Skype

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.