Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat umiejętności wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności wychowawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Wychowanie – znaczenie kontekstu i przekazu indywidualnego i społecznego

2. Cele wychowawcze w codziennej praktyce

3. Rodzaje i sposoby stawiania granic, konsekwencje

4. Radzenie sobie z uczuciami przez dziecko – rola rodziców

5. Kary i nagrody w kontekście jakości relacji rodzic-dziecko

6. Samodzielność dziecka

7. Adekwatne poczucie własnej wartości

8. Świadomość pisania ról dla dziecka

9. Znaczenie konfliktów i buntu

10. Transmisja międzypokoleniowa

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Faber, A., Mazlish , E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina

Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Paush, R. (2008). Ostatni wykład. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza.

Skynner R., Cleese J. (2005). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna i rozumie procesy i mechanizmy zachodzące w procesie wychowawczym oraz ich znaczenie dla funkcjonowania w życiu dorosłym

Umiejętności

- Przewidywać i analizować możliwe krótko- długoterminowe konsekwencje decyzji wychowawczych

- Poszukiwać możliwych rozwiązań sytuacji trudnych– optymalnych dla realizacji celów wychowawczych

- Analizować mechanizmy decyzyjne w różnych aspektach procesu wychowawczego i poszukiwać sposobów ich ewentualnej zmiany

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena jakości odpowiedzi na pytania w ramach kolokwium pisemnego

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń, dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kuncewicz
Prowadzący grup: Dorota Kuncewicz, Sławomir Postek, Anna Staniaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kuncewicz
Prowadzący grup: Dorota Kuncewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kuncewicz
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przyjrzenie się ważnemu zagadnieniu, jakim jest wychowanie i jego wpływ. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z teoriami naukowymi, jak i poddać analizie konkretne analizy przypadków.

Co to w ogóle znaczy "wychowywać"? Jaką rolę odgrywa rodzic i w jaki sposób może on budować swój autorytet oraz jednocześnie, dobrą relację z dzieckiem? Co to znaczy właściwie się komunikować i jakie czynniki wpływają na proces wychowania?

Zajęcia będą służyć pogłębieniu wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, tj. poszukiwania optymalnych rozwiązań dla różnych problemów o podłożu wychowawczym.

Warunki zaliczenia:

Ocena wykonania zadań indywidualnych oraz w grupach

Ocena wykonania prac do przygotowania

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Pełny opis:

1. Wychowanie – znaczenie kontekstu i przekazu indywidualnego i społecznego

2. Cele wychowawcze w codziennej praktyce

3. Rodzaje i sposoby stawiania granic, konsekwencje

4. Radzenie sobie z uczuciami przez dziecko – rola rodziców

5. Kary i nagrody w kontekście jakości relacji rodzic-dziecko

6. Samodzielność dziecka

7. Adekwatne poczucie własnej wartości

8. Świadomość pisania ról dla dziecka

9. Znaczenie konfliktów i buntu

10. Transmisja międzypokoleniowa

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

WIEDZA:

- Student zna i rozumie procesy oraz mechanizmy zachodzące w procesie wychowawczym, rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania w życiu dorosłym

UMIEJĘTNOŚCI:

- Student potrafi przewidywać i analizować zarówno krótko- , jak i długoterminowe konsekwencje decyzji wychowawczych

- Potrafi poszukiwać możliwe rozwiązania sytuacji trudnych– optymalnych dla realizacji celów wychowawczych

- Potrafi analizować mechanizmy decyzyjne w różnych aspektach procesu wychowawczego, jak i poszukiwać sposobów ich ewentualnej zmiany/optymalizować proces komunikacji i prowadzonych oddziaływań na linii rodzic-dziecko

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Student współpracuje zadaniowo w grupie

- Docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Faber, A., Mazlish , E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina

Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Uwagi:

METODY I FORMY PRACY:

Mini-wykład, analiza przypadku, dyskusja moderowana, praca indywidualna, praca w grupach, odgrywanie ról, prezentacja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie teoretyczne (literatura): 20 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.