Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja środowiska uczenia się na etapie wychowania przedszkolnego [PW-5F-OSE] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Organizacja środowiska uczenia się na etapie wychowania przedszkolnego [PW-5F-OSE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:35
sala 3412
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-24 08:00 : 09:35 sala 3412
Budynek z aulami C
2024-05-31 08:00 : 09:35 sala 3412
Budynek z aulami C
2024-06-07 08:00 : 09:35 sala 3412
Budynek z aulami C
2024-06-14 08:00 : 09:35 sala 3412
Budynek z aulami C
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Rola
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Florek, A (2010). Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo. Warszawa: Wydawnictwo Pedagog

Largo, R.H (2001). Wiek dziecięcy. Warszawa: Wydawnictwo wiedza i życie.

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej przedszkola

Schaffer, H.R (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN, roz. 7

Schaffer, H.R (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: WUJ

Szuman, S. (1939). Rozwój pytań dziecka : badania nad rozwojem umysłowości dziecka na tle jego pytań. Warszawa: Nasza księgarnia

Szuman, S. (1985). Dzieło wybrane. Tom 1. Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Warszawa: Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.

Wygotski, L.S (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydwnictwo Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca:

Gruszczyk – Kolczyńska E. i Zielińska, E . (2004). Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Warszawa: WSiP

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (2019). Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. Kraków: Bliżej przedszkola

Ośrodek Rozwoju Edukacji (2016). Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. Warszawa

https://www.ore.edu.pl/2016/07/jak-kochac-i-wymagac-nowe-wydanie-poradnika-dla-rodzicow-2/

Zakres tematów:

1. Środowisko edukacyjne jako  przestrzeń, w której uczestnicy dokonuje wszelkich aktywności edukacyjnych (realizacja treści, metody pracy , zasoby materialne, relacje, itp.)

2. Budowanie zespołu - kultura i praktyka partycypacyjna.

3. Zamierzone i niezamierzone uczenie się. Korzyści i straty.

4. Zabawy spontaniczne i dydaktyczne jako intensywny proces uczenia się.

5. Zajęcia dydaktyczne a proces uczenia się dzieci

5. Samoregulacja, podmiotowość i odpowiedzialność w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, filmy, praca w zespołach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu będzie wymagało od uczestników i uczestniczek aktywnego udziału w zajęciach, przygotowania prezentacji na wyznaczony temat oraz zaliczenia kolokwium.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa I DMPW 3

Nakład pracy Studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, opracowanie prezentacji: 20 h

Przygotowanie do kolokwium: 30 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)