Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badawczy projekt specjalnościowy - 1 [PC-2F-PS1] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badawczy projekt specjalnościowy - 1 [PC-2F-PS1]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 17:20
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Kulesza
Literatura:

1. Łobocki M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Ibuk.

2. Ciechowska M., Szymańska M. (2017). Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Cz. 1. Akademia Ignatianum, Kraków: Wydawnictwo WAM.

3. Pilch T., Bauman T. (2011). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

4. Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2009). Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie. (W:) S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 79–102). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pozostała literatura w zależności od podjętego tematu badawczego.

Zakres tematów:

- analiza procedury postępowania badawczego zastosowanego w pracach licencjackich

- przegląd metod opracowywania i prezentacji wyników badań zastosowanych w badaniach własnych studentów

- przegląd typologii metod stosowanych w pedagogice

- omówienie możliwości i ograniczeń badań jakościowych i ilościowych w odniesieniu do prezentowanych przez studentów przypadków

- wyodrębnienie wiodącego problemu badawczego - proponowany temat badawczy: Jakość życia młodych dorosłych Polaków ze zróżnicowanymi potrzebami. Analiza literatury przedmiotu.

- opracowanie w podgrupach pierwszej części projektu badawczego: 1) przegląd literatury teoretycznej i badań empirycznych, 2) metodyki badań: przedmiotu badań, celu/celów, problemów badawczych, ew. hipotez, kryteriów doboru grupy badawczej, metod, technik i narzędzi (dobór gotowych i/lub opracowanie własnych)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza tekstów, metoda problemowa

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne i grupowe.

Prace na zaliczenie:

(1) praca grupowa: projekt badawczy zawierający: tytuł, spis treści, przegląd literatury z wykazem źródeł w stylu APA i metodyką badań (w formie pisemnej)

(2) projekt w 5-6 slajdach PP (prezentacja na zajęciach)

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZU/PC TPE 1

Nakład pracy studenta w semestrze zimowym 30 godzin, w tym:

Ćwiczenia - 15 godz.

Analiza materiałów źródłowych - 10 godz.

Przygotowanie pierwszej części projektu - 3 godz.

Przygotowanie prezentacji w PP - 2 godz.

Nakład pracy studenta w semestrze letnim 30 godzin.

ECTS - 2

Link do zespołu na platformie Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO2X5Xkm61nO7TVFzHVapY5p17N0M3pkwWWPE3HyYFz41%40thread.tacv2/conversations?groupId=92fe47c7-6cea-4752-ac8d-7136e82a05f3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

1) prace zaliczeniowe powinny być umieszczane w plikach zespołu i dostępne dla prowadzącego

2) platforma służy indywidualnym konsultacjom

3) w trudnej sytuacji pandemicznej zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Teams.

W dn. 14.11.2021 w godz. 11.20-14.00 zajęcia odbędą się w sali 3088 (APS, bud. C), włączona będzie platforma Ms Teams, aby osoby na kwarantannie mogły uczestniczyć w ćwiczeniach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)