Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS] Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:40 - 13:15
sala 3305
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Korko
Literatura:

Bąk, J. (2020). Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Wydawnictwo W.A.B.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

1. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- określenie schematu badawczego (eksperymentalny, quasi-eksperymentalny, korelacyjny; między osobami i wewnątrz osób)

- ustalenie liczby i sposobu pomiaru zmiennych zależnych i niezależnych

- próba a populacja – metody doboru próby badawczej

- analiza danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- opis i prezentacja danych (tabele, wykresy i statystyki opisowe)

- interpretacja wyników badań

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje zmiennych (cech): jakościowe i ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje miar statystycznych: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, miary współzależności

2.2. Miary tendencji centralnej

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (średnia arytmetyczna)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp)

- skale przedziałowe i ilorazowe (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności)

2.4. Miary kształtu rozkładu

- skośność

- kurtoza

2.5. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

Metody dydaktyczne:

- rozwiązywanie zadań na zajęciach w parach, grupach, indywidualnie

- Praca ze zbiorem danych autentycznych (dane zebrane przez studentów w oparciu o ankietę online) i fikcyjnych

- E-portfolio - zamieszczanie rozwiązań do zadań wykonywanych podczas ćwiczeń w wirtualnym Notesie Zajęć

- praca z programem statystycznym SPSS

- filmiki instruktażowe do pracy z SPSS

- Quizy sprawdzające wiedzę i umiejętności za pomocą aplikacji typu kahoot, mentimeter

- test "open book"

- mini-projekt

- Platforma E-learning (opis statystyczny)

Metody i kryteria oceniania:

- E-portfolio (10% oceny końcowej)

- test "open book" (45% oceny końcowej)

- Mini-projekt (45% oceny końcowej)

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla I DUPC-LOGo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)