Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-MSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

- Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań pedagogicznych

- Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

- Przegląd podstawowych testów statystycznych

- Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

- Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

- Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

- Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

- Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i wnioskowania statystycznego

Efekty kształcenia:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej

Zna i opisuje przykłady obserwacyjnych i eksperymentalnych metod badawczych. Zna kryteria doboru odpowiednich do sformułowanych problemów metod i technik badawczych

Dostrzega i opisuje ważną empirycznie przestrzeń badawczą pedagogiki specjalnej

Zna założenia prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych wyników badań. Opisuje podstawowe metody opisu statystycznego i wnioskowania oraz kryteria ich doboru

Umiejętności

Rozpoznaje ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej

Określa założenia koncepcyjne badań i przeprowadza badania

Analizuje i interpretuje wyniki badań, formułuje wnioski pedagogiczne z badań

Określa kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.