Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS] Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:30 - 15:05
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo UW. (tekst dostępny również jako reprint w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza: Wywiad psychologiczny, tom I, Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym; Kontrakty; Pytania i inne instrumenty konwersatoryjne, Zastosowanie praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego; Diagnosta jako instrument własnej pracy.

Dodatkowa:

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Opór i praca z oporem; Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienie klasyfikacja i badania)

Zakres tematów:

Podczas zajęć skoncentrujemy się na następujących tematach: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu psychologicznego, efektywne i nieefektywne słuchanie, obserwacja psychologiczna, budowanie pytań do wywiadu, techniki zadawania pytań, style odpowiadania, rozpoznanie i kształtowanie własnych zasobów i ograniczeń, rozumienie i praca z tzw. "trudnym klientem", rozumienie oporu i zachowań problematycznych, warunki skuteczności procesu pomagania, zamykanie kontaktu i relacji pomagania, analiza i interpretacja przeprowadzonych wywiadów.

Metody dydaktyczne:

Stosowane będą metody aktywizujące:

- mini wykłady

- analiza materiału dźwiękowego przeprowadzonych przez studentów wywiadów i obserwacji

- dyskusje

- ćwiczenia w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość i terminowość wykonanych zadań (wywiad)

Zaliczenie kolokwium śródrocznego (60%+1pkt.)

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć (w ćwiczeniach, dyskusjach), sporządzenie wywiadu, zaliczenie kolokwium, systematyczne czytanie literatury przedmiotu oraz wykonywanie samoobserwacji w ramach prac domowych

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach – 2 (powód dowolny)

Nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach: 30 h

Czytanie literatury i wykonywanie prac domowych: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20h

Uwagi:

gr warsztatowa dla II DMPY 2A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)