Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-UPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PY, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 3 sem. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami o różnej charakterystyce psychologicznej (ćwiczenia).

3. Analiza zasad prowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu. Planowanie tematyki i struktury własnego wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ewentualnie. wprowadzanych pomocy).

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy (faza początkowa: nawiązanie kontaktu, kontrakt; faza główna: proces zdobywania informacji, dynamika podejmowanych tematów; faza końcowa: obniżenie napięcia, ew. informacje zwrotne, podziękowanie, rozwiązanie kontraktu).

5. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (rozmowy psychologicznej). Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą i sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna pojęcia obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu psychologicznego.

Zna zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej.

Zna możliwości i ograniczenia swobodnych metod diagnostycznych.

Umiejętności

Student/-ka posiada pogłębione umiejętności obserwowania, pozyskiwania i przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem lub grupą ludzi.

Ma pogłębione umiejętności racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi przeprowadzić rozmowę lub wywiad psychologiczny dopasowany do charakterystyki psychologicznej respondenta.

Kompetencje społeczne

Student/-ka posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Jest świadomy/-a własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych koniecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas kontaktu psychologicznego z drugim człowiekiem postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy/-a na reakcję drugiej osoby, dba o jej komfort psychiczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Filip Rola, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Podstawy efektywnej komunikacja interpersonalnej.

2. Typowe błędy komunikacyjne

3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą/osobami o różnej charakterystyce psychologicznej.

4. Zasady przeprowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy, wywiadu. 4. Planowanie wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ew. pomocy). Ćwiczenie umiejętności rozmowy

5. Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą oraz sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Szustrowa, T. (red.) (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo UW. (tekst dostępny również jako reprint w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza : Wywiad psychologiczny, tom I, Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym; Kontrakty; Pytania i inne instrumenty konwersatoryjne, Zastosowanie praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego; Diagnosta jako instrument własnej pracy.

Dodatkowa:

• Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Opór i praca z oporem; Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienie klasyfikacja i badania)

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams.

Link do zajęć znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowej.

Dodatkowo część zadań dotyczących realizacji ćwiczeń i prac pisemnych jest zlecana do samodzielnego wykonania w domu a następnie konsultowana i oceniana poprzez korespondencje elektroniczną pocztą służbową lub podczas wideorozmowy. Istnieje także możliwość bezpośredniego i niezwłocznego omawiania indywidualnych kwestii i załatwiania spraw w godzinach konsultacji poprzez pocztę służbową.

Nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach: 30 h

Czytanie literatury: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami o różnej charakterystyce psychologicznej (ćwiczenia).

3. Analiza zasad prowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu. Planowanie tematyki i struktury własnego wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ewentualnie. wprowadzanych pomocy).

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy (faza początkowa: nawiązanie kontaktu, kontrakt; faza główna: proces zdobywania informacji, dynamika podejmowanych tematów; faza końcowa: obniżenie napięcia, ew. informacje zwrotne, podziękowanie, rozwiązanie kontraktu).

5. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (rozmowy psychologicznej). Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą i sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Literatura:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP

Uwagi:

Zajęcia odbywają się poprzez aplikację MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Filip Rola, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Edyta Idczak-Paceś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.