Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:20 - 16:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Łukasz Zaborek
Literatura:

Obowiązkowa:

• Szustrowa, T. (red.) (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo UW. (tekst dostępny również jako reprint w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza : Wywiad psychologiczny, tom I, Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym; Kontrakty; Pytania i inne instrumenty konwersatoryjne, Zastosowanie praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego; Diagnosta jako instrument własnej pracy.

Dodatkowa:

• Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Opór i praca z oporem; Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienie klasyfikacja i badania)

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

Podstawy efektywnej komunikacja interpersonalnej.

Typowe błędy komunikacyjne

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą/osobami o różnej charakterystyce psychologicznej.

Zasady przeprowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy, wywiadu. Planowanie wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ew. pomocy). Ćwiczenie umiejętności rozmowy

Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą oraz sytuacji ekspozycji społecznej.

Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków, analiza nagrania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

• Regularne uczęszczanie na zajęcia

• Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

• Zaliczenie wszystkich wejściówek

• Wykonanie pracy zaliczeniowej (termin oddania do zajęć 10) – przeprowadzenie rozmowy z wybraną osobą na ustalony temat z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych oraz przekazanie jej w formie nagrania i pracy pisemnej zawierającej: transkrypcję rozmowy, kartę samoobserwacji, analizę treści wywiadu i hipotezy diagnostyczne

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DMPY 1B

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2d49176c0e1490d839bf445937c111a%40thread.tacv2/conversations?groupId=670002f3-6630-4cef-968f-e53c74e85196&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Na czas ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej zajęcia realizowane są w formie wideokonferencji w programie MS Teams. Dodatkowo część zadań dotyczących realizacji ćwiczeń i prac pisemnych jest zlecana do samodzielnego wykonania w domu a następnie konsultowana i oceniana poprzez korespondencje elektroniczną pocztą służbową lub podczas wideorozmowy. Istnieje także możliwość bezpośredniego i niezwłocznego omawiania indywidualnych kwestii i załatwiania spraw w godzinach konsultacji poprzez pocztę służbową.

Nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach: 30 h

Czytanie literatury: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)