Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Zn] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Rutkowska
Literatura:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP

Zakres tematów:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje przedstawienie podstawowych technik pracy psychologicznej oraz nabycia umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, w tym zawieranie kontraktu, planowanie wywiadu, formułowanie hipotez na podstawie wywiadu, a także wykorzystania obserwacji psychologicznej.

Treści programowe objęte tematem zajęć są następujące:

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć);

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem;

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient);

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej ;

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych.

Metody dydaktyczne:

- dyskusje dydaktyczne, ćwiczenia w małych grupach, analiza przygotowanego materiału, prezentacja multimedialna, konsultacje online, krytyczna analiza zadań wykonanych przez studentów

- Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych na inne zadania 40

Metody i kryteria oceniania:

- realizacja niezapowiedzianych wejściówek podczas zajęć z zakresu literatury obowiązkowej

- przygotowanie planu rozmowy psychologicznej

- przeprowadzenie rozmowy psychologicznej z wybraną, nieznaną sobie wcześniej osobą - ok. 40.45 min., nagranie rozmowy na dyktafon, realizacja transkrypcji wybranych ok. 25 min. rozmowy, analiza treści, dziennik autoobserwacji

Uwagi:

gr.warsztatowa II ZM/PY 2

Zajęcia odbywają się poprzez aplikację MC Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9cc6342255e04301b2358beb68c694f1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a90d6-c69d-406a-a692-cf060dcbd4e1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)