Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 28

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:40 - 13:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Patrycja Jurkiewicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rosenberg M.B. (2014). W świecie porozumiewania się bez przemocy. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND Dariusz Syska

Clayton M. (2011). Techniki wywierania wpływu, czyli jak skutecznie osiągać zamierzone cele. Warszawa: Wydawnictwo Edgar

Mayer R. (2018). Jak wygrać każde negocjacje nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes

Ogonowska A. (2016). Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne

Bernstein A. J. (2013). Emocjonalne wampiry. Rozpoznaj wampiry i naucz się z nimi walczyć. Poznań: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Carbonell David (2017). W pułapce niepokoju. Jak przechytrzyć własny mózg i przestać się zamartwiać. Krakw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pease A., Pease B., (2019). Mowa ciała. Poznań: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Literatura uzupełniająca:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Zakres tematów:

TREŚCI:

1. Kształtowanie procesu grupowego (autoprezentacja, uważne słuchanie i zapamiętywanie informacji o innych, integracja grupy);

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kreowaniu relacji społecznych;

3. Przyczyny nieporozumień i sposoby radzenia sobie z nimi;

4. Techniki wpływu społecznego w kontekście realizacji celów grupowych i indywidualnych;

5. Negocjacje, czyli osiąganie kompromisu bez poczucia straty;

6. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z wampirami energetycznymi w życiu codziennym, studenckim i zawodowym;

7. Obniżanie lęku i napięcia w obliczu nowych sytuacji i wyzwań życiowych.

Metody dydaktyczne:

Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

• ocena jakości wykonania zadań dotyczących poszczególnych treści programowych;

• ocena jakości przygotowania projektu zespołowego (forma dowolna: prezentacja multimedialna, film, etc.);

• ocena umiejętności analizy wskazanych materiałów adekwatnych do tematyki zajęć.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność, terminowe wykonanie jednej pracy zespołowej.

Praca zespołowa będzie polegała na przygotowaniu prezentacji, filmu, etc. (forma dowolna) w zakresie tematyki ujętej w treściach programowych przedmiotu. Każdy zespół jest zobowiązany do opracowania scenariusza prezentowanego warsztatu. Wszyscy członkowie grupy będą proszeni również o określenie mocnych i słabych stron prezentacji (lub innych form przekazu) każdego zespołu.

Uwagi:

gr warsztatowa I DZPE 4

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zajęcia będą realizowane w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb128959da2340408001201e360b8148%40thread.tacv2/conversations?groupId=95c9f6df-6438-4e91-bc41-2c32153616f2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nauczyciel akademicki udostępni studentom swój prywatny numer telefonu (508-132-967), służbowy i prywatny adres mailowy (pjurkiewicz@aps.edu.pl; jurkiewiczpatrycja13@gmail.com). Wszystkie zagadnienia dotyczące tematyki i realizacji zajęć będą na bieżąco wyjaśniane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Studenci proszeni są o wskazanie adresu mailowego grupy i numerów telefonów do 2 osób z ich grona.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 7 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)