Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 24

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 24 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:35
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aleksandra Zadrożna
Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog

Rosenberg M.B. (2014). W świecie porozumiewania się bez przemocy. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND Dariusz Syska

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN

Zakres tematów:

- Wstęp do zajęć. Ustalenie bezpiecznych zasad pracy w grupie. Integracja grupy, zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie - swoich zainteresowań, upodobań. Elementy autoprezentacji.

- Zasady tworzenia kontraktu grupowego. Sformułowanie kontraktu grupowego. Ćwiczenia mające na celu pogłębienie samopoznania i samoświadomości uczestników. Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach.

- Komunikacja werbalna i niewerbalna. Modele komunikacji. Uważne i nieoceniające słuchanie. Błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych. Komunikat „Ja”.

-Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka. elementy „Porozumienia bez Przemocy” (NVC) Marshalla Rosenberga

-Zasady i ograniczenia kontaktu z grupą oraz z drugim człowiekiem online. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się online oraz nauki zdalnej. Znaczenie komunikacji w budowania grupy.

-Podsumowanie zajęć, ewaluacja zajęć

Metody dydaktyczne:

Prezentacja/wykład prowadzącego

Dialog dydaktyczny,

Dyskusja dydaktyczna,

Burza mózgów,

Zadania indywidualne i grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajeciach

aktywność podczas zajęć

wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych

Uwagi:

gr warsztatowa I DMPY 3B

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zajęcia będą realizowane w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams.

Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc928a724a52488fb2a403425ebdfb04%40thread.tacv2/conversations?groupId=b88e681d-4255-4193-8470-fe0b56cf2230&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)