Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badawczy projekt specjalnościowy - 2 PC-2F-PS2
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Badawczy projekt specjalnościowy - 2 PC-2F-PS2
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Diana Aksamit
Zakres tematów:

Zajęcia realizowane online przy użyciu aplikacji Skype:

Zajęcia 16.03.2020 - realizacja w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Skype zgodnie z planem zajęć: poniedziałek, w godz. 11.40-13.15.

Przed zajęciami prowadzący przesyła na indywidualne maile studentów wybrane artykuły, opracowania metodologiczne przedstawiające sposoby opracowywania materiału badawczego o charakterze ilościowym. Zadaniem studentów jest zapoznanie się z przesłanym materiałem.

Temat: sposoby opracowywania materiału badawczego o charakterze ilościowym. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Zajęcia 23.03.2020 - realizacja w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Skype, zgodnie z planem zajęć 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów wybrane artykuły w formacie pdf przedstawiające charakterystykę wybranych narzędzi i technik badawczych służących diagnostyce zjawiska wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół specjalnych.

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat zajęć: Wybrane narzędzie i metody diagnostyczne oraz sposoby ich zastosowania. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Zajęcia 30.03.2020 - realizacja w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Skype w godzinach zgodnych z planem zajęć

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające sposoby analizowanie danych ilościowych oraz jakościowych. Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Sposoby analizy materiału w badaniach jakościowych oraz ilościowych.. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Zajęcia 06.04.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Skype zgodnie z planem zajęć w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające sposoby wizualizacji danych jakościowych.

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Sposoby wizualizacii danych jakościowych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Zajęcia 20.04.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające sposoby wizualizacji danych triangulacyjnych

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Sposoby wizualizacii danych triangulacyjncyh. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 27.04.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające sposoby gromadzenia literatury (wybrane programy komputerowe)

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Gromadzenie i analiza literatury naukowej przy użyciu wybranych aplikacji komputerowych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 04.05.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań naukowych o charakterze ilościowym.

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań ilościowych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 11.05.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań naukowych o charakterze jakościowym.

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań jakościowych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 18.05.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań naukowych o charakterze triangulacyjnym.

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań triangulacyjnych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 25.05.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań psychologicznych (wybrane testy).

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań psychologicznych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 01.06.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań socjologicznych (wybrane narzędzia badawcze).

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań socjologicznych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 08.06.2020 - realizowane przy użyciu aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć w poniedziałek w godzinach 11.40-13.15.

Przed zajęciami wykładowca przesyła na indywidualne maile studentów przygotowane artykuły w formacie pdf przedstawiające wybrane koncepcje badań psycho-socjo-pedagogicznych (wybrane narzędzia badawcze).

Zadaniem studentów jest: zapoznanie się z przesłanym materiałem, dokonanie analizy krytycznej przesłanych artykułów.

Temat: Koncepcja badań psycho-socjo-pedagogicznych. Analiza wcześniej przesłanego materiału, praca w grupach.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

01.08.2020 - zaliczenie przedmiotu na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach, przygotowanie i terminowe oddanie wszystkich prac zaliczeniowych wynikających z przyjętej formy prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składa się: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i terminowe oddanie wszystkich prac zaliczeniowych wynikających z przyjętej formy prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Uwagi:

Zalecenia metodyczno - organizacyjne związane z prowadzeniem edukacji na odległość, dla grupy: I DUPC-ERAo

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w każdy poniedziałek w godz. 11.40 - 13.15 za pośrednictwem aplikacji Skype od 16.03.2020 do 20.04.2020; od 20.04.2020 - za pośrednictwem aplikacji Teams.

Link do kanału:

/19%3a9e920746931d4a4787ec58649c37d443%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4a25a894-b8cf-4d79-943d-e2708a53ee54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Harmonogram zadań i materiały przesyłane dla studentów na ich indywidualne adresy mailowe.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.