Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badawczy projekt specjalnościowy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badawczy projekt specjalnościowy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

- Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

- Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

- Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego

Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego)

Umiejętności

Potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

Potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński, Urszula Gosk, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania:

- praca pisemna (obowiązkowa)

Pełny opis:

Analiza danych jakościowych - na przykładach (próbki obserwacji, wywiadów).

Opracowanie projektu badawczego:

- przedmiot badań, cel, problemy badawcze,

- kryteria doboru grupy badawczej,

- metody techniki badawcze.

- przygotowanie narzędzi badawczych.

Realizacja projektu badawczego i opracowanie wyników.

Praca na odległość:

Kontakt ze studentami drogą mejlową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza obserwacji, przykładów wywiadów, analiza problemowa, praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Katarzyna Smolińska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania:

- praca pisemna (obowiązkowa)

Pełny opis:

Analiza danych jakościowych - na przykładach (próbki obserwacji, wywiadów).

Opracowanie projektu badawczego:

- przedmiot badań, cel, problemy badawcze,

- kryteria doboru grupy badawczej,

- metody techniki badawcze.

- przygotowanie narzędzi badawczych.

Realizacja projektu badawczego i opracowanie wyników.

Praca na odległość:

Kontakt ze studentami drogą mejlową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza obserwacji, przykładów wywiadów, analiza problemowa, praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.