Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności diagnostycznych 20-1S-WUD
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty umiejętności diagnostycznych 20-1S-WUD
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Zn) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3093/3094
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 3332
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Arkadiusz Korycki
Literatura:

B. Wysocka, Uwarunkowania procesu diagnostycznego, [w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

B. Szatur, Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Narzędzia OSL, [w:] Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej (Poradnik II) pod red. B. Bębskiej, M. Rymszy, wyd. Instytutu Spraw Publicznych

M. Herbst, Kapitał ludzki w polskich regionach [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, wyd. MRR, Warszawa 2010

S. Timoszuk, K. Majdzińska, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej [w:] Problemy polityki społecznej, wyd. Elipsa, Warszawa 2016

M. Księżopolski, Czy idea zabezpieczenia społecznego przetrwa okres rosnącego rozwarstwienia dochodów [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

B. Balcerzak – Paradowska, Niestabilność rodziny – wyzwaniem dla polityki społecznej [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

J. Szymańska, Opowieść o rodzinie – zmiana jest możliwa [w:] Praktyka pracy socjalnej, wyd. Difin, Warszawa 2018

Diagnozowanie zatrudnienia kobiet (w tym młodych matek) i dzietności w krajach UE

A. Kurowska, Relacje między polityką rodzinną i polityką zatrudnienia w perspektywie europejskiej, [w:] Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, wyd. Astra, Warszawa 2011

A. Madzio, Diagnoza – warunek konieczny projektowania efektywnych działań w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju, [w:] Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, wyd. SPI, Warszawa 2008

I. Kołodziejczyk – Olczak, Główne założenia badawcze Diagnozy w świetle wyników desk research oraz A. Kubiak, Metodyka badań Diagnozy, [w:] Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, wyd. Grafpol, Łódź 2013

Znaczenie ewaluacji w polityce społecznej i pracy socjalnej

R. Szarfenberg, Ewaluacja w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Zakres tematów:

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

Diagnozowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Diagnozowanie środowiska lokalnego

Diagnozowanie potencjału i zasobów w polskich regionach

Diagnozowanie rozwoju społecznego w różnych skalach i na tle strategii rozwoju gospodarczego

Diagnozowanie i kalkulowanie „kosztów zaniechania” w pomocy społecznej

Diagnozowanie problemów związanych ze zróżnicowaniem społecznym

Diagnozowanie problemów współczesnej rodziny

Diagnozowanie zasobów i możliwości rodziny

Diagnozowanie zatrudnienia kobiet (w tym młodych matek) i dzietności w krajach UE

Znaczenie diagnozy w tworzeniu indywidualnych ścieżek rozwoju i pracą metodą indywidualnych przypadków

Diagnozowanie zasobów członków rodzin w wieku 55/50+

Znaczenie ewaluacji w polityce społecznej i pracy socjalnej

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów

analizowanie diagnoz i raportów

tworzenie analiz i diagnoz

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

przygotowane diagnozy

Uwagi:

GR. WARSZTATOWA III ZZ/PS-PSS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.