Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności diagnostycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-WUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności diagnostycznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

1. Umiejętności diagnostyczne w pracy socjalnej.

2. Diagnoza socjalna 1 – rodzaje i cele diagnozy socjalnej, podstawowe zasady badań w obszarze pracy socjalnej, etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej.

3. Diagnoza socjalna 2 – metody, podstawowe techniki diagnozy w pracy socjalnej, sondaż diagnostyczny w pracy socjalnej, badania terenowe w pracy socjalnej, wywiad jako technika badawcza, obserwacja w pracy socjalnej, ankieta jako technika badawcza w pracy socjalnej.

4. Diagnoza indywidualnego przypadku (wywiad).

5. Diagnoza rodziny i grupy (genogram, ekogram, analiza transakcyjna.

6. Diagnoza środowiska lokalnego (zasoby i potrzeby, CAL).

7. Zawieranie kontraktów (elementy kontraktu, ograniczenia w stosowaniu kontraktu, zawieranie kontraktu z rodziną i grupą).

8. Znaczenie ewaluacji w pracy socjalnej (rodzaje ewaluacji, funkcje ewaluacji, kryteria, przedmiot).

Literatura:

1. Adler R. Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.

2. Arendt Ł (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

3. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, UJ, Kraków 1999.

4. Becelowska D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

5. Dodek- Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.

6. Dubois B, Milej K. Praca socjalna, BPS Interart Warszawa 1996.

7. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000.

8. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS Interart, Warszawa 1996.

9. Haman W. Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

10. Kijak R, Szarota Z Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

11. Król- Fijewska M. Trening asertywności, Warszawa 1994.

12. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

13. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002.

14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.

15. Skowrońska A, Badania w pomocy społecznej. Zastosowanie, metody, narzędzia, CRZL, Warszawa 2013.

16. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2000.

17. Strelau J. Psychologia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2000.

18. Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004.

19. Ury W. Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000.

20. Wiśniewska A. Pomoc społeczna w praktyce, Verlag Dashofer 2004.

21. Czasopismo „Praca Socjalna” .

Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm).

Efekty kształcenia:

K_W01: ma wiedzę na temat procesu diagnostycznego, rozumianego jako relacja międzyosobowa zachodząca w określonym czasie i kontekście. Ma wiedzę na temat - jakie elementy powinien zawierać raport z badań psychologicznych i jak powinien być zredagowany.

K_W02: zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z diagnozą społeczną. Zna i rozumie specyfikę podstawowych metod diagnostycznych oraz możliwości i ograniczenia, wie jakie są źródła potencjalnych błędów. Zna i rozumie kryteria rozpoznawania wartości podstawowych metod diagnostycznych pod kątem jakości psychometrycznej i diagnostycznej oraz zakresu ich stosowania. Zna zasady integrowania danych pochodzących z różnych źródeł. Rozumie ujęcie diagnozy jako procesu komunikacyjnego i społecznego.

K_U01: potrafi przeprowadzić badanie za pomocą wywiadów, kwestionariuszy, wybranych technik projekcyjnych. Potrafi zaplanować przebieg procesu diagnostycznego. Potrafi nawiązać kontakt, motywować oraz efektywnie współpracować z osobami badanymi na podstawowym poziomie.

K_U02: ma umiejętności obserwacji uczestniczącej w procesie funkcjonowania społecznego i samodoskonalenia. Ma umiejętność nawiązywania kontaktu po to, aby uwiarygodnić proces diagnozowania i autodiagnozowania.

K_K01: ma świadomość ważności problemów etycznych związanych z procesem diagnozy.

K_K02: wskazuje gotowość zachowania zasad obiektywizmu podczas zbierania danych i obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny zaliczenia bierze się sposób i formę prezentacji, styl i rozumienie tematu.

Sposób oceniania:

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną – 3,0;

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”) – 4,0;

 wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”), aktywność w czasie zajęć – 5,0;

Ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Jesionek-Khadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Danuta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

Diagnoza socjalna 1 - Rodzaje i cele diagnozy socjalnej, podstawowe zasady badań w obszarze pracy socjalnej, etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej

Diagnoza socjalna 2 (metody, podstawowe techniki diagnozy w pracy socjalnej - Sondaż diagnostyczny w pracy socjalnej, badania terenowe w pracy socjalnej, wywiad jako technika badawcza, obserwacja w pracy socjalnej, ankieta jako technika badawcza w pracy socjalnej)

Diagnoza lokalna na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, innych danych dostępnych w serwisach internetowych

Diagnoza indywidualnego przypadku (wywiad)

Diagnoza rodziny i grupy (genogram, ekogram, analiza transakcyjna)

Diagnoza środowiska lokalnego (zasoby i potrzeby, CAL)

Zawieranie kontraktów (elementy kontraktu, ograniczenia w stosowaniu kontraktu, zawieranie kontraktu z rodziną i grupą)

Znaczenie ewaluacji w pracy socjalnej (rodzaje ewaluacji, funkcje ewaluacji, kryteria, przedmiot)

Literatura:

1. Adler R. Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006

2. Arendt Ł (red) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013

3. B. de Barbaro (red) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, UJ, Kraków 1999

4. Becelowska D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005

5. Dodek- Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999

6. Dubois B, Milej K. Praca socjalna, BPS Interart Warszawa 1996

7. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000

8. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej BPS Interart, Warszawa 1996

9. Haman W. Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001

10. Kijak R, Szarota Z Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013

11. Król- Fijewska M. Trening asertywności, Warszawa 1994

12. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996

13. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002

14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993

15. Skowrońska A, Badania w pomocy społecznej. Zastosowanie, metody, narzędzia, CRZL, Warszawa 2013

16. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2000

17. Strelau J. Psychologia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2000

18. Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004

19. Ury W. Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000

20. Wiśniewska A. Pomoc społeczna w praktyce, Verlag Dashofer 2004

21. Czasopismo „Praca Socjalna”

Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r, poz. 163 z późn zm)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Skubisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Wojciech Misztal, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

Wiedza: kolokwium

Umiejętności: Klasyczna metoda problemowa, warsztaty

Kompetencje: Dyskusja moderowana na zajęciach

Pełny opis:

1. Diagnoza socjalna (rodzaje i cele diagnozy socjalnej, podstawowe zasady badań w obszarze pracy socjalnej, etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej).

2. Umiejętności diagnostyczne w pracy socjalnej.

3. Wybrane metody i techniki diagnozy socjalnej – sondaż diagnostyczny w pracy socjalnej, ankieta i wywiad jako techniki badawcze, obserwacja w pracy socjalnej, badania terenowe.

4. Diagnoza indywidualnego przypadku.

5. Diagnoza rodziny i grupy (genogram, ekogram).

6. Diagnoza środowiska lokalnego (w kontekście mapy zasobów i potrzeb).

8. Znaczenie ewaluacji w pracy socjalnej.

Literatura:

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Uwagi:

Warsztaty, metoda problemowa, prezentacja

Nakład pracy: 25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.