Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy [10-PC-MR4] Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy [10-PC-MR4]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 [2019Ln] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Danuta Al-Khamisy
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa.

2.Claus, G., Ebner, H. (1972). Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa.

3. Łobocki, M.(1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

4. Łobocki, M.(2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

5. Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków.

6. Pilch, T.(1995). Zasady badań pedagogicznych.Warszawa.

7. Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa.

Zakres tematów:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie do koncepcji badań

Przeprowadzenie i interpretacja wyników przeprowadzonych badań.

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Treści:

1. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących metodologii badań pedagogicznych:

- zdefiniowanie pojęcia „metodologia badań”,

- jakościowe i ilościowe badania w pedagogice.

2. Przedstawienie zasad formułowania problemów badawczych: rodzaje problemów badawczych, kryteria formułowania problemów badawczych, stawianie hipotez roboczych.

3. Omówienie klasyfikacji metod i technik badawczych. Omówienie stosowanych w naukach pedagogicznych technik i metod badawczych.

4. Zasady sporządzania przypisów i opisu bibliograficznego. Tworzenie koncepcji pracy dyplomowej.

realizacja na platformie Teams i meilowo dkhamisy@aps.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a23cc1b30396f4f6f8218ff109c63f730%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e71344ed-0811-4356-b443-5d0eaf43cf47&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody dydaktyczne:

wykład

dyskusja

indywidualne rozmowy

analiza dokumentów

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega systematyczność pracy studenta, kreatywność, orientacja w literaturze specjalistycznej w badaniach na dany temat, umiejetność korzystania ze wskazówek promotora

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie pracy dyplomowej 160

Inne formy (zadania warsztatowe)

ECTS: 10

Uwagi:

grupa seminaryjna dla II ZUPC - dr D. Al-Khamisy

Student przesyła części pracy do korekty, rozmowa i dyskusja na platformie Teams, https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a23cc1b30396f4f6f8218ff109c63f730%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e71344ed-0811-4356-b443-5d0eaf43cf47&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

seminaria odbywaja się zgodnie z planem zajęć, ponadto studenci mają kontakt poprzez meila dkhamisy@aps.edu.pl.

zakończenie seminarium jest po zaakceptowanej pracy oraz przejście pozytywnie przez antyplagiat. przewiduje się obrone pracy na platformie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)