Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-MR4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W07 Zna i rozumie zasady redagowania i edycji pisemnej pracy dyplomowej o charakterze naukowo – badawczym

Umiejętności

PC2_KK_U02 Redaguje poszczególne części pracy zgodnie z przyjętymi standardami

PC2_KK_U03 Dokonuje prezentacji danych (tabele, wykresy) zgodnie ze standardami edytorskimi

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Kieruje się zasadami etycznymi podczas redagowania pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Kornelia Czerwińska, Danuta Emiluta-Rozya, Jarosław Gara, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Małgorzata Kupisiewicz, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Kamil Miszewski, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Sławomir Śniatkowski, Maciej Tanaś, Barbara Trochimiak, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Kornelia Czerwińska, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Aneta Jegier, Agnieszka Konieczna, Jarosław Korczak, Agnieszka Lubowiedzka, Marianna Marek-Ruka, Jarosław Michalski, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Elżbieta Paradowska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Błażej Przybylski, Stefan Przybylski, Kasper Sipowicz, Joanna Smogorzewska, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Dorota Wojewódzka, Agnieszka Wołowicz, Dorota Zawadzka, Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Ciążela, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Jarosław Michalski, Katarzyna Nawrocka, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Aneta Jegier, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Błażej Przybylski, Stefan Przybylski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Justyna Bluszcz, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Joanna Kirsten, Jarosław Korczak, Tadeusz Kott, Jacek Kulbaka, Kamil Kuracki, Agnieszka Lubowiedzka, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Błażej Przybylski, Stefan Przybylski, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Mirosław Szymański, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Dorota Wojewódzka, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 4 na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 8 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Rafał Piwowarski, Mirosław Szymański, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Ewa Bilska, Paweł Boryszewski, Danuta Emiluta-Rozya, Jarosław Gara, Andrzej Giryński, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Jabłonowska, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Nawrocka, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Kamil Kuracki, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Ewa Dąbrowa, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Szymon Kawalla, Joanna Kirsten, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Anna Mikler-Chwastek, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Anna Perkowska-Klejman, Radosław Piotrowicz, Irena Pospiszyl, Stefan Przybylski, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka, Jolanta Wiśniewska, Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.