Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 3093/3094
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mieczysław Sędzicki
Literatura:

Brągiel J., Badora S., (red.). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2005

Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, APS, Warszawa 2012.

„Świat Dobrej Przyszłości”. Podręcznik – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin 2014

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r

Zakres tematów:

1.

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Dziecko. Godność dziecka. Podmiotowość dziecka

2.

Rodzina i jej znaczenie. Podstawy aksjologiczne systemu pomocy dziecku i rodzinie

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Rodziny dysfunkcjonalne a system wsparcia

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

3.

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Ustawy o pomocy społecznej z 2004r.

Samorząd terytorialny w realizacji zadań polityki i pomocy społecznej

Zadania – jednostek organizacyjnych gmin

Rola Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania – jednostek organizacyjnych powiatów

Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Świadczenia: usługi, praca socjalna, zasiłki, kryteria, uprawnienia

Organizacje pozarządowe w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Praca socjalna

4.

Instytucje wsparcia dziennego

Świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze.

Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Warsztaty terapii zajęciowej

5.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

6.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

7.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

8.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

9.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

10.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Kulturoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej

11.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

12.

Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz sposoby im przeciwdziałania.

Metody dydaktyczne:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: końcowe kolokwium pisemne.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II PRE-PI 1

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.