Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny 10-2S-IFD
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 3093/3094
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mieczysław Sędzicki
Literatura:

Brągiel J., Badora S., (red.). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole 2005

Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013

Grudziewska E, Sędzicki M. (red.), Praktyka pracy socjalnej, Difin 2018.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien , MCPS, Warszawa 2011

Ruszkowska M., Winiarski M., (red.), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. CRZL, Warszawa 2014

Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, APS, Warszawa 2012.

„Świat Dobrej Przyszłości”. Podręcznik – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin 2014

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r

Zakres tematów:

1.

Definiowanie pojęcia „wsparcie”. Elementy wsparcia społecznego

Instytucjonalne formy wsparcia. Szczególność formy instytucji pomocy społecznej

Dziecko. Godność dziecka. Podmiotowość dziecka

2.

Rodzina i jej znaczenie. Podstawy aksjologiczne systemu pomocy dziecku i rodzinie

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

Rodziny dysfunkcjonalne a system wsparcia

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

3.

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach

Ustawy o pomocy społecznej z 2004r.

Samorząd terytorialny w realizacji zadań polityki i pomocy społecznej

Zadania – jednostek organizacyjnych gmin

Rola Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania – jednostek organizacyjnych powiatów

Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Świadczenia: usługi, praca socjalna, zasiłki, kryteria, uprawnienia

Organizacje pozarządowe w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Praca socjalna

4.

Instytucje wsparcia dziennego

Świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze.

Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Warsztaty terapii zajęciowej

5.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym po roku 1989

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

6.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Asystentura rodzinna – profesjonalne wsparcie rodzin problemowych

Kuratela rodzinna

7.

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

8.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

9.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

10.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Kulturoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej

11.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

12.

Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji oraz sposoby im przeciwdziałania.

Metody dydaktyczne:

Metody interaktywne, prezentacja, dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału, aktywne uczestniczenie w zajęciach

Forma zaliczenia: końcowe kolokwium pisemne.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II PRE-PI 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.