Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zabawowe w edukacji dziecka 10-1S-MZE
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody zabawowe w edukacji dziecka 10-1S-MZE
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017 (2016Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Obowiązkowa

1. Bogdanowicz Z. (2005), Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli. WSiP, Warszawa

2. Brzezińska A., Burtowy M. (1992), Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wyd. UAM, Poznań, r. IV

3. Karczewska J., Kwaśniewska M. /red./ (2009), Dziecko sześcioletnie w szkole. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 79-88

4. Łukasik J. (2011), Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia. „Jedność”, Kielce

5. Okoń W. (1985), Formy wielostronnej aktywności w zabawie dzieci w wieku 3-6 lat. „Studia Pedagogiczne” t. XLVIII

Uzupełniająca

1. Bąk D. (2002), Gy i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do 10 lat. Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, Warszawa

2. Elkonin D.B. (1984), Psychologia zabawy. WSiP, Warszawa

3. Franczyk A., Krajewska K. (2012), Zabawy i ćwiczenia na cały rok. „Impuls”, Kraków

4. Hemmerling W. (1990), Zabawy w nauczaniu początkowym. WSiP, Warszawa

5. Niewola D. (2012), Zabawy integracyjne i nie tylko. „Impuls”, Kraków

6. Słodownik-Rycaj E. (2001), Gry i zabawy językowe. Wyd. „Żak”, Warszawa

7. Szostak M., Dadacz A. (2013), Worek z zabawami. Wyd. Harmonia, Gdańsk

Zakres tematów:

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecięcej, strategia edukacyjna i stymulator wielostronnego rozwoju dziecka.

Psychologiczne uzasadnienie uczenia się za pomocą zabaw.

Zabawa – jej istota, cechy, uwarunkowania, rodzaje, kryteria klasyfikacji i funkcje.

Zabawa, gra, rozrywka umysłowa – analiza pojęć i ustalenia terminologiczne.

Zabawa w rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach:

rodzaje zabaw i ich właściwości – przegląd, analiza i ocena wartości kształcących i wychowawczych zabaw i gier ujętych w literaturze metodycznej,

obserwowanie przebiegu i realizacji stosowanych zabaw i gier w praktyce,

projektowanie zabaw i próby ich wykorzystania w praktyce,

przegląd, analiza i ocena projektów zabaw przygotowanych indywidualnie, analiza napotkanych trudności w toku ich projektowania, proponowanie sposobów ich uniknięcia lub przezwyciężenia.

Podsumowanie wiedzy i ustalenie możliwości jej wykorzystania. Próba samooceny samodzielnie zaprojektowanych zabaw. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy (test) oraz ocena.

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metody waloryzacyjne, dyskusja, praca z tekstem, projekty, analiza przykładów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w czasie ćwiczeń oraz pisemnej (kolokwium zaliczeniowe).

Ocena wiedzy na podstawie odpowiedzi na pytania problemowo-erudycyjne podczas realizacji zadań warsztatowych i w teście zaliczeniowym.

Ocena umiejętności na podstawie obserwacji zachowania w toku dyskursu i realizacji innych zadań podczas ćwiczeń i warsztatów

Na podstawie analizy opracowań przygotowanych na zajęcia i koncepcji projektów działań własnych

Ocena konspektu zaprojektowanej zabawy i innych samodzielnie wykonanych zadań w tym również testowych.

Ocena na podstawie obserwacji zachowań/ pracy w toku ćwiczeń i zajęć warsztatowych.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PE-EDW 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie 15

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.