Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.) 10-1P-WZP2b
Rok akademicki 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.) 10-1P-WZP2b
Zajęcia Rok akademicki 2016/2017 (2016) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Zakres tematów:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z

jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktycznowychowawczej

oraz sposobami ich realizacji w kontekstach formalnoprawnych.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela w kontekście organizacji działań wspierających rozwój dziecka. Poznanie form

działań wpierających dziecka, organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka

na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji i rozmów z

nauczycielem oraz ewentualnie, po rozmowie z dzieckiem i

specjalistami zaangażowanymi w pomoc rozwojową temu dziecku - w

odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu psychologii,

socjologii oraz pedagogiki.

4. Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie

dokumentacji obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych. Krytyczne analizowanie

działań – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć pod kątem

założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

5. Poprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane i

zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy studenta:

- obserwacja,

- uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami,

- samodzielne prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Uwagi:

praktyka dla II WZP

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.