Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-WZP2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

K_W23

• zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została ona powołana

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych (klasycznych oraz alternatywnych formach wychowania przedszkolnego)

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych

• zna formy przeprowadzania diagnozy w przed-szkolu oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, logopedy).

K_U09

• potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi realizować działalność pedagogiczną w różnych formach wychowania przedszkolnego (przedszkola klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego)

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi współpracować z rodzicami młodszych i starszych przedszkolaków

K_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą,

• potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z

jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktycznowychowawczej

oraz sposobami ich realizacji w kontekstach formalnoprawnych.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela w kontekście organizacji działań wspierających rozwój dziecka. Poznanie form

działań wpierających dziecka, organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka

na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji i rozmów z

nauczycielem oraz ewentualnie, po rozmowie z dzieckiem i

specjalistami zaangażowanymi w pomoc rozwojową temu dziecku - w

odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu psychologii,

socjologii oraz pedagogiki.

4. Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie

dokumentacji obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych. Krytyczne analizowanie

działań – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć pod kątem

założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

5. Poprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane i

zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z

jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktycznowychowawczej

oraz sposobami ich realizacji w kontekstach formalnoprawnych.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela w kontekście organizacji działań wspierających rozwój dziecka. Poznanie form

działań wpierających dziecka, organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka

na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji i rozmów z

nauczycielem oraz ewentualnie, po rozmowie z dzieckiem i

specjalistami zaangażowanymi w pomoc rozwojową temu dziecku - w

odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu psychologii,

socjologii oraz pedagogiki.

4. Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie

dokumentacji obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych. Krytyczne analizowanie

działań – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć pod kątem

założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

5. Poprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane i

zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.