Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-WZP2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

K_W23

• zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została ona powołana

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych (klasycznych oraz alternatywnych formach wychowania przedszkolnego)

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych

• zna formy przeprowadzania diagnozy w przed-szkolu oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, logopedy).

K_U09

• potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi realizować działalność pedagogiczną w różnych formach wychowania przedszkolnego (przedszkola klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego)

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi współpracować z rodzicami młodszych i starszych przedszkolaków

K_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą,

• potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.