Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PDZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem zdolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U08 Posiada, co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie pracy z uczniem zdolnym, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _U09 Potrafi ocenic przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U15 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji, dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _K07 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, którego podmiotem jest dziecko zdolne i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST sprawdzający teoretyczną wiedzę studenta

2. PRACA praktyczna

3. OBSERWACJA pracy studenta na zajęciach

Pełny opis:

1. Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność – analiza znaczeń; typologiczny model kreatywności

2. Myślenie dywergencyjne. Programy typu „doodles books”

3. Myślenie pytajne. Technika obrazków dynamicznych

4. Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT

5. Fabularyzacja zajęć. Program „Podróże. Skarby. Przygoda (…)”, „Do góry nogami (…)”,

6. Kreatywność ujęciu kulturowym. Program „Kompas kreatywności”

7. Operacje myślenia twórczego. Trening twórczości wg. E. Nęcki

8. Drama edukacyjna - wybrane techniki dramowe rozwijające kreatywność

9. Trening kreatywności wg. K. Szmidta

10. Innowacje pedagogiczne w pracy z uczniem zdolnym i twórczym

– dokumentacja, realizacja i ewaluacja

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

7. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

8. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

9. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Alicja Ziarno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST sprawdzający teoretyczną wiedzę studenta

2. PRACA praktyczna

3. OBSERWACJA pracy studenta na zajęciach

Pełny opis:

1. Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność – analiza znaczeń; typologiczny model kreatywności

2. Myślenie dywergencyjne. Programy typu „doodles books”

3. Myślenie pytajne. Technika obrazków dynamicznych

4. Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT

5. Fabularyzacja zajęć. Program „Podróże. Skarby. Przygoda (…)”, „Do góry nogami (…)”,

6. Kreatywność ujęciu kulturowym. Program „Kompas kreatywności”

7. Operacje myślenia twórczego. Trening twórczości wg. E. Nęcki

8. Drama edukacyjna - wybrane techniki dramowe rozwijające kreatywność

9. Trening kreatywności wg. K. Szmidta

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

7. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

8. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

9. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Obecność i aktywny udział studenta na zajęciach;

2. Napisanie konspektu zajęć dla ucznia zdolnego (praca w parach);

3. Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia (praca grupowa).

Pełny opis:

1.Podstawowe informacje o uczniu zdolnym (pojęcie ucznia zdolnego w literaturze, pojęcie zdolności, uzdolnienia, talent, uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się, pojęcie tutoringu szkolnego (3h);

2.Przegląd metod diagnozowania uzdolnień uczniów (co można dla nich zrobić, jak wspierać ich w rozwoju) (4h);

3.Trening kreatywności wg. K. Szmidta (3h);

4. Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT, kompas kreatywności (5h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012r;

2.M.Boraczyńska,I.Dzierzgowska, L.Pasich, K.Łysak,B.Sadzińska, Uczeń zdolny-metody pracy, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012;

3.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;

4. G. Huther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Dobra Literatura, Słupsk 2014;

Literatura uzupełniająca:

1.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować , GWP, Poznań 2005.;

2.I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: burza mózgów, dyskusja, warsztaty, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godzin

Przygotowanie pracy, prezentacji: 5 godzin

Łączna liczba godzin pracy studenta: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PRACA praktyczna (autorski scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie zdolności uczniów)

2. DZIENNIK twórczego nauczyciela - zdalnie prowadzony trening twórczości

Pełny opis:

1. Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność – analiza znaczeń; typologiczny model kreatywności

2. Metodyka pracy z grupą. Uczeń zdolny w grupie rówieśniczej.

3. Programy rozwijania zdolności i kreatywności:

- Myślenie dywergencyjne. Programy typu „doodles books”

- Myślenie pytajne. Technika obrazków dynamicznych

- Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT

- Fabularyzacja zajęć. Program „Podróże. Skarby. Przygoda."

- Kreatywność ujęciu kulturowym. Program „Kompas kreatywności”

- Operacje myślenia twórczego. Trening twórczości wg. E. Nęcki

- Drama edukacyjna - wybrane techniki dramowe rozwijające kreatywność, metoda pracy z bajką

- Trening kreatywności wg. K. Szmidta

- Program "Metoda i wyobraźnia"

- Karty skojrzeniowe

- Trening twórczości A. Biela

- Wychowanie przez sztukę

4. Tworzenie autorskich programów rozwijania zdolności i kreatywności uczniów - metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej.

5. Realizacja autorskich scenariuszy rozwijania zdolności i kreatywności uczniów - metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

6. Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

7. Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

8. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

9. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

10. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin

11. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.

12. Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISSN: 23646675).

13. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

14. Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

15. Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Warszawa: Edgard.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- film edukacyjny

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej: przesyłanie prezentacji z komentarzami, materiałów metodycznych, przykładowych scenariuszy zajęć, fragmentów programów edukacyjnych, map myśli z opracowanymi zagadnieniami z literatury podstawowej, linków do lektur/filmów, opisów zadań.

Zajęcia w formule zdalnej są zgodne z programem i terminarzem ustalonym z grupą na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obszary tematyczne poruszane na zajęciach:

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z dzieckiem zdolnym - podstawowe pojęcia i modele pracy.

2. Charakterystyka dziecka zdolnego.

3. Rozpoznawanie dzieci zdolnych: metody i narzędzia.

4. Programy wspierające rozwój dziecka zdolnego.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp.

2. Charakterystyka dziecka zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Dziecko zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Tutoring, coaching, mentoring - wybrane aspekty.

4. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

Literatura:

Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

Programy, metody, techniki:

Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Semestr realizowany na platformie TEAMS.

Zaliczenie przedmiotu: w wersji zdalanej lub w Akademii Pedagogiki Specjalnej w zależności od sytuacji i zaleceń COVID.

Zaliczenie przedmiotu:

1) Aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć.

2) Realizacja zadań praktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.