Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PDZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem zdolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ten obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Część teoretyczna zakłada omówienie aspektów definicyjnych związanych z problematyką zdolności, modeli zdolności, charakterystykę dziecka zdolnego, przedstawienie metod i narzędzi diagnozujących dziecko zdolne.

Część praktyczna zakłada stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych, twórczej osobowości dziecka, twórczego rozwiązywania problemów.

Semestr realizowany na platformie TEAMS.

Link umożliwiający wejście studenta do grupy jest wysyłany pocztą USOS.

Pełny opis:

Przedmiot ten obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Część teoretyczna zakłada:

- omówienie aspektów definicyjnych związanych z problematyką zdolności,

- przyjrzenie się różnym modelom zdolności,

- omówienie charakterystyki dziecka zdolnego,

- przedstawienie metod i narzędzi diagnozujących dziecko zdolne.

- omówienie programów wspierających rozwój zdolności.

Literatura:

Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

Programy, metody, techniki:

Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U08 Posiada, co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie pracy z uczniem zdolnym, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _U09 Potrafi ocenic przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U15 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji, dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _K07 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, którego podmiotem jest dziecko zdolne i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć będą stosowane następujące metody:

- asymilacji wiedzy - pogadanka, dyskusja, praca z książką

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie, klasyczna metoda problemowa

- waloryzacyjne - uczenie się przez przeżywanie, metody impresyjne, metody ekspresyjne

- metody praktyczne - uczenie się przez działanie, metody ćwiczebne, realizacji zadań, treningi

Kryteria oceniania przedstawione szczegółowo w wybranym cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PRACA praktyczna (autorski scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie zdolności uczniów)

2. DZIENNIK twórczego nauczyciela - zdalnie prowadzony trening twórczości

Pełny opis:

1. Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność – analiza znaczeń; typologiczny model kreatywności

2. Metodyka pracy z grupą. Uczeń zdolny w grupie rówieśniczej.

3. Programy rozwijania zdolności i kreatywności:

- Myślenie dywergencyjne. Programy typu „doodles books”

- Myślenie pytajne. Technika obrazków dynamicznych

- Wyobraźnia twórcza. Karty kreatywne, gra DIXIT

- Fabularyzacja zajęć. Program „Podróże. Skarby. Przygoda."

- Kreatywność ujęciu kulturowym. Program „Kompas kreatywności”

- Operacje myślenia twórczego. Trening twórczości wg. E. Nęcki

- Drama edukacyjna - wybrane techniki dramowe rozwijające kreatywność, metoda pracy z bajką

- Trening kreatywności wg. K. Szmidta

- Program "Metoda i wyobraźnia"

- Karty skojrzeniowe

- Trening twórczości A. Biela

- Wychowanie przez sztukę

4. Tworzenie autorskich programów rozwijania zdolności i kreatywności uczniów - metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej.

5. Realizacja autorskich scenariuszy rozwijania zdolności i kreatywności uczniów - metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

6. Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

7. Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

8. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

9. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

10. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin

11. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.

12. Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISSN: 23646675).

13. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

14. Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

15. Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Warszawa: Edgard.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- film edukacyjny

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Zajęcia realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej: przesyłanie prezentacji z komentarzami, materiałów metodycznych, przykładowych scenariuszy zajęć, fragmentów programów edukacyjnych, map myśli z opracowanymi zagadnieniami z literatury podstawowej, linków do lektur/filmów, opisów zadań.

Zajęcia w formule zdalnej są zgodne z programem i terminarzem ustalonym z grupą na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Marta Poruszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obszary tematyczne poruszane na zajęciach:

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z dzieckiem zdolnym - podstawowe pojęcia i modele pracy.

2. Charakterystyka dziecka zdolnego.

3. Rozpoznawanie dzieci zdolnych: metody i narzędzia.

4. Programy wspierające rozwój dziecka zdolnego.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp.

2. Charakterystyka dziecka zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Dziecko zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Tutoring, coaching, mentoring - wybrane aspekty.

4. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

Literatura:

Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

Programy, metody, techniki:

Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Semestr realizowany na platformie TEAMS.

Link umożliwiający wejście studenta do grupy jest wysyłany pocztą USOS.

2 ECTS

liczba godzin kontaktowych - 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do podsumowania przedmiotu - 25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.