Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym 10-1S-PDZ1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

Programy, metody, techniki:

Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Efekty uczenia się:

PE1 _W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U08 Posiada, co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie pracy z uczniem zdolnym, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _U09 Potrafi ocenic przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym

PE1_U15 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji, dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym

PE1 _K07 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, którego podmiotem jest dziecko zdolne i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawione szczegółowo na pierwszych zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp.

2. Charakterystyka dziecka zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Dziecko zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Tutoring, coaching, mentoring - wybrane aspekty.

4. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć będą stosowane następujące metody:

- asymilacji wiedzy - pogadanka, dyskusja, praca z książką

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie, klasyczna metoda problemowa

- waloryzacyjne - uczenie się przez przeżywanie, metody impresyjne, metody ekspresyjne

- metody praktyczne - uczenie się przez działanie, metody ćwiczebne, realizacji zadań, treningi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
Adamina Korwin-Szymanowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.