Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym 10-1S-PDZ1
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

6. Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

7. Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

8. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

9. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

10. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

11. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

12. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.

13. Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISSN: 23646675).

14. Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

15. Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Warszawa: Edgard.

Metody i kryteria oceniania:

Dziennik aktywności twórczej prowadzony online przez 4 tygodnie (każdego dnia 1 zadania stymulujące twórczą aktywność studenta)

Zakres tematów:

Zajęcia 1 (07.04.2020). Rozwijanie myślenia pytajnego i wyobraźni. Program "Metoda i wyobraźnia" - warsztat (zajęcia zdalne).

Literatura:

Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 1. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009b). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 2. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Metoda i wyobraźnia”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu „Metoda i wyobraźnia”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu

Zajęcia 2 (21.04.2020). Kreatywność ujęciu kulturowym. Program „Kompas kreatywności” - (zajęcia zdalne)

Literatura:

Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.

Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISSN: 23646675).

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Kompas Kreatywności”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu „Kompas Kreatywności”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu

Zajęcia 3 (05.05.2020). Drama edukacyjna - wybrane techniki dramowe rozwijające kreatywność, metoda pracy z bajką - (zajęcia zdalne).

Literatura:

Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna – przegląd technik dramowych używanych w edukacji

- autorski scenariusz dramowy pracy z bajką przykładowego scenariusza zajęć wykorzystującego metodę dramy

Zadania dla studentów: zapoznanie się z technikami dramy edukacyjnej, analiza przykładowego scenariusza zajęć wykorzystującego metodę dramy

Zajęcia 4 (12.05.2020). Gry komunikacyjne w pracy z grupą -(zajęcia zdalne).

Literatura:

Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- literatura podstawowa do zajęć (Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych)

- gra komunikacyjna „Pałac Hrabiego”

- gra komunikacyjna „Starożytna Piramida”

- gra komunikacyjna „ As wywiadu”

Zadania dla studentów: analiza gry komunikacyjnej „Pałac Hrabiego”, „Starożytna Piramida”, „ As wywiadu” (analiza operacji myślenia twórczego).

Zajęcia 5 (19.05.2020). Trening kreatywności A. Biela - Jak pobudzić twórcze myślenie: łącz, przekształcaj, odkrywaj, twórz (zajęcia zdalne)

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja struktury i założeń programu "Jak pobudzić twórcze myślenie: łącz, przekształcaj, odkrywaj, twórz"

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

- skan fragmentu podręczniak testowego (wprowadzenie metodyczne do treningu).

Zadania dla studentów: zapoznanie się ze strukturą treningu, analiza przykładowych ćwiczeń treningowych

Zajęcia 6 (26.05.2020). Współczesna forma wychowania przez sztukę - trening twórczości autorstwa Małgorzaty Olczak

Literatura:

Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja struktury i założeń programu "Trening twórczości" M. Olczak

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

- skan fragmentu podręczniak testowego (wprowadzenie metodyczne do treningu).

Zadania dla studentów: zapoznanie się ze strukturą treningu, analiza przykładowych ćwiczeń treningowych

Zajęcia 7 (02.06.2020). Podsumowanie zajęć i omówienie zaliczeń (zajęcia zdalne)- konsultacje a każdym studentem, który chce omówić zaliczenie, przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej uwag do zaliczeń, wysłanie za za pośrednictwem poczty elektronicznej proponowanych ocen.

Metody dydaktyczne:

- wykład, przentacja multimedialna

- film edukacyjny

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca zdalna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 12:25, sala 2122
Dorota Jankowska 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:50 - 10:35, sala 2122
Dorota Jankowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.