Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (4)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1A-KON4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (4)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla IV r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia dr hab. Joanny Smogorzewskiej:

Od środy 18.03.20r. zajęcia z doktorantami odbywają się w formie zdalnej. Zadaniem doktorantów jest przeczytanie zadanego tekstu oraz przygotowanie wypowiedzi pisemnej na temat związany z przeczytanym tekstem. Dodatkowo studenci otrzymują do rozwiązania zadania dotyczące posługiwania się akademickim językiem angielskim. Opisany tryb zajęć będzie trwał do czasu przywrócenia regularnych spotkań ze studentami.

W czasie edukacji na odległość istnieje możliwość stałego kontaktu ze mną za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karwowski, Barbara Malak-Minkiewicz
Prowadzący grup: Vlad Glaveanu, Maciej Karwowski, Barbara Malak-Minkiewicz, Deborah Taub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Firkowska-Mankiewicz, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Anna Firkowska-Mankiewicz, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Renata Siemieńska-Żochowska, Deborah Taub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Firkowska-Mankiewicz, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Ewa Kulesza, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Anna Firkowska-Mankiewicz, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Ewa Kulesza, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie z oceną

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Lektura tekstów naukowych, wybranych do analizy w czasie zajęć

Analiza tekstów naukowych

Wypowiedzi na zajęciach

Dyskusja

Pełny opis:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej

1. Omówienie struktury anglojęzycznego tekstu naukowego na przykładzie artykułu, omówienie źródeł, z których można korzystać przy szukaniu tekstów naukowych (2h)

2. Analiza anglojęzycznych artykułów naukowych wybranych przez prowadzącego i uczestników zajęć (28h)

Literatura:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej

Literatura:

Obowiązkowa:

Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Ed.). APA:

Washington, DC.

Artykuły indywidualnie wybrane przez prowadzącego i Doktorantów do analizy na zajęciach.

Dodatkowa:

Gairns, R., Redman, S. (2017). Oxford Word Skills. Oxford University Press.

Teksty rozszerzające informacje z tekstów obowiązkowych.

McCarthy, M., O'Dell, F. (2016). Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

Reber, A. S., Reber, E. S. (2001, 2009). Dictionary of Psychology (3rd, 4th Ed.). London: Pengiun Books.

Uwagi:

Grupa dr Joanny Smogorzewskiej

Metody kształcenia: Analiza tekstów, dyskusja

Nakład pracy Doktoranta:

Godziny kontaktowe – ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Renata Siemieńska-Żochowska, Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Anna Odrowąż-Coates, Renata Siemieńska-Żochowska, Maria Zsögön
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.